1.Mosebog 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Adam kendte sin Hustru Eva, og hun blev frugtsommelig og fødte Kain; og hun sagde: »Jeg har faaet en Søn med HERRENS Hjælp!«1Og Adam holdt sig til sin hustru Eva, og hun blev fruktsommelig og fødte Kain; da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. 1Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då sade hon: »Jag har fött en man genom HERRENS hjälp.»
2Fremdeles fødte hun hans Broder Abel. Abel blev Faarehyrde, Kain Agerdyrker.2Siden fødte hun Abel, hans bror. Og Abel blev fårehyrde, men Kain blev jorddyrker. 2Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fårherde, men Kain blev en åkerman.
3Nogen Tid efter bragte Kain HERREN en Offergave af Jordens Frugt,3Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. 3Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt HERREN.
4medens Abel bragte en Gave af sin Hjords førstefødte og deres Fedme. Og HERREN saa til Abel og hans Offergave,4Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer, 4Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offergåva;
DANNORSVE
5men til Kain og hans Offergave saa han ikke. Kain blev da saare vred og gik med sænket Hoved.5men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig. 5men till Kain och hans offergåva såg han icke. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk.
6Da sagde HERREN til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor gaar du med sænket Hoved?6Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig? 6Och HERREN sade till Kain: »Varför är du vred, och varför är din blick så mörk?
7Du ved, at naar du handler vel, kan du løfte Hovedet frit; men handler du ikke vel, saa lurer Synden ved Døren; dens Attraa staar til dig, men du skal herske over den!«7Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den. 7Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne.»
DANNORSVE
8Men Kain yppede Kiv med sin Broder Abel; og engang de var ude paa Marken, sprang Kain ind paa ham og slog ham ihjel.8Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel. 8Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.
9Da sagde HERREN til Kain: »Hvor er din Broder Abel?« Han svarede: »Det ved jeg ikke; skal jeg vogte min Broder?«9Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror? 9Då sade HERREN till Kain: »Var är din broder Abel?» Han svarade: »Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder?»
10Men han sagde: »Hvad har du gjort! Din Broders Blod raaber til mig fra Jorden!10Men han sa: Hvad har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden. 10Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.
11Derfor skal du nu være bandlyst fra Agerjorden, som aabnede sig og tog din Broders Blod af din Haand!11Og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hånd! 11Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.
DANNORSVE
12Naar du dyrker Agerjorden, skal den ikke mere skænke dig sin Kraft; du skal flakke hjemløs om paa Jorden!«12Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi dig sin grøde; omflakkende og hjemløs skal du være på jorden. 12När du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden.»
13Men Kain sagde til HERREN: »Min Straf er ikke til at bære;13Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. 13Då sade Kain till HERREN: »Min missgärning är större än att jag kan bära den.
14naar du nu jager mig bort fra Agerjorden, og jeg maa skjule mig for dit Aasyn og flakke hjemløs om paa Jorden, saa kan jo enhver, der møder mig, slaa mig ihjel!«14Se, du har idag drevet mig ut av landet, og jeg må skjule mig for ditt åsyn; og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå så at hver den som finner mig, slår mig ihjel. 14Se, du driver mig nu bort ifrån åkerjorden, och jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva på jorden, och så skall ske att vemhelst som möter mig, han dräper mig.»
15Da svarede HERREN: »Hvis Kain bliver slaaet ihjel, skal han hævnes syvfold!« Og HERREN satte et Tegn paa Kain, for at ingen, der mødte ham, skulde slaa ham ihjel.15Men Herren sa til ham: Nei! for slår nogen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn. Og Herren gav Kain et merke, forat ikke nogen som møtte ham, skulde slå ham ihjel. 15Men HERREN sade till honom: »Nej, ty Kain skall bliva hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom.» Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl.
16Saa drog Kain bort fra HERRENS Aasyn og slog sig ned i Landet Nod østen for Eden.16Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte sig i landet Nod*, østenfor Eden.16Så gick Kain bort ifrån HERRENS ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.
DANNORSVE
17Kain kendte sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte Hanok. Han grundede en By og gav den sin Søn Hanoks Navn.17Og Kain holdt sig til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte Hanok; og han tok sig for å bygge en by og kalte byen Hanok efter sin sønn. 17Och Kain kände sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok. Och han byggde en stad och kallade den staden Hanok, efter sin sons namn.
18Hanok fik en Søn Irad; Irad avlede Mehujael; Mehujael avlede Mehujael; og Metusjael avlede Lemek.18Og Hanok fikk sønnen Irad, og Irad blev far til Mehujael, og Mehujael blev far til Metusael, og Metusael blev far til Lamek. 18Och åt Hanok föddes Irad, och Irad födde Mehujael, och Mehujael födde Metusael, och Metusael födde Lemek.
19Lemek tog sig to Hustruer; den ene hed Ada, den anden Zilla.19Og Lamek tok sig to hustruer; den ene hette Ada, og den andre hette Silla. 19Men Lemek tog sig två hustrur; den ena hette Ada, den andra Silla.
20Ada fødte Jabal; han blev Stamfader til dem, der bor i Telte og holder Kvæg;20Og Ada fødte Jabal; han blev stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. 20Och Ada födde Jabal; han blev stamfader för dem som bo i tält och idka boskapsskötsel.
DANNORSVE
21hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem, der spiller paa Harpe og Fløjte.21Og hans bror hette Jubal; han blev stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløite. 21Och hans broder hette Jubal; han blev stamfader för alla dem som hantera harpa och pipa.
22Ogsaa Zilla fik en Søn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Søster var Na'ama.22Og Silla fødte Tubalkain; han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber og jern; og Tubalkains søster var Na'ama. 22Men Silla födde ock en son, Tubal-Kain; han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster var Naama.
23Og Lemek sagde til sine Hustruer: »Ada og Zilla, hør min Røst, Lemeks Hustruer, lyt til mit Ord: En Mand har jeg dræbt for et Saar, en Dreng for en Skramme!23Og Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hør mine ord, Lameks hustruer, merk min tale! En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, og en gutt for hver skramme jeg får; 23Och Lemek sade till sina hustrur: »Ada och Silla, hören mina ord; I Lemeks hustrur, lyssnen till mitt tal: Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får.
24Blev Kain hævnet syvfold, saa hævnes Lemek syv og halvfjerdsindstyve Gange!«24for hevnes Kain syv ganger, da skal Lamek hevnes syv og sytti ganger. 24Ja, sjufalt hämnad bliver Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt.»
DANNORSVE
25Adam kendte paa ny sin Hustru, og hun fødte en Søn, som hun gav Navnet Set; »thi,« sagde hun, »Gud har sat mig andet Afkom i Abels Sted, fordi Kain slog ham ihjel!«25Og Adam holdt sig atter til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Set*; for [sa hun] Gud har satt mig en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel.25Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: »Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom.»
26Set fik ogsaa en Søn, som han kaldte Enosj; paa den Tid begyndte man at paakalde HERRENS Navn.26Og Set fikk en sønn og kalte ham Enos. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. 26Men åt Set föddes ock en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man åkalla HERRENS namn.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 3
Top of Page
Top of Page