1.Mosebog 32:10 Jeg er for ringe til al den Miskundhed og Trofasthed, du har udvist mod din Tjener; thi med min Stav gik jeg over Jordan der, og nu er jeg blevet til to Lejre;
1.Mosebog 32:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg er for ringe til al den Miskundhed og Trofasthed, du har udvist mod din Tjener; thi med min Stav gik jeg over Jordan der, og nu er jeg blevet til to Lejre;

Norsk (1930)
Jeg er ringere enn all den miskunnhet og all den trofasthet som du har vist mot din tjener; for med min stav gikk jeg over Jordan her, og nu er jeg blitt til to leire.

Svenska (1917)
jag är för ringa till all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare; ty jag hade icke mer än min stav, när jag gick över denna Jordan, och nu har jag förökats till två skaror.

King James Bible
I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands.

English Revised Version
I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two companies.
Bibel Viden Treasury

not worthy of the least of all.

1.Mosebog 18:27
Men Abraham tog igen til Orde: »Se, jeg har dristet mig til at tale til min Herre, skønt jeg kun er Støv og Aske!

2.Samuel 7:18
Da gik Kong David ind og dvælede for HERRENS Aasyn og sagde: »Hvem er jeg, Herre, HERRE, og hvad er mit Hus, at du har bragt mig saa vidt?

Job 42:5,6
Jeg havde kun hørt et Rygte om dig, men nu har mit Øje set dig;…

Salmerne 16:2
Jeg siger til HERREN: »Du er min Herre; jeg har ikke andet Gode end dig.

Esajas 6:5
Da sagde jeg: »Ve mig, det er ude med mig, thi jeg er en Mand med urene Læber, og jeg bor i et Folk med urene Læber, og nu har mine Øjne set Kongen, Hærskarers HERRE!«

Esajas 63:7
Jeg vil synge om HERRENS Naade, kvæde hans Pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, huld imod Israels Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin Naades Fylde.

Daniel 9:8,9
Herre, vi staar med vort Ansigts Blusel, vore Konger, Fyrster og Fædre, fordi vi syndede imod dig.…

Lukas 5:8
Men da Simon Peter saa det, faldt han ned for Jesu Knæ og sagde: »Gaa bort fra mig, thi jeg er en syndig Mand, Herre!«

Lukas 17:10
Saaledes skulle ogsaa I, naar I have gjort alle de Ting, som ere eder befalede, sige: Vi ere unyttige Tjenere; kun hvad vi vare skyldige at gøre, have vi gjort.«

2.Korinther 12:11
Jeg er bleven en Daare. I tvang mig dertil. Jeg burde jo anbefales af eder; thi jeg har ikke staaet tilbage i noget for de saare store Apostle, om jeg end, intet er.

1.Timotheus 1:12-15
Jeg takker ham, som gjorde mig stærk, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro, idet han satte mig til en Tjeneste,…

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

1.Johannes 1:8-10
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.…

mercies.

1.Mosebog 24:27
idet han sagde: »Lovet være HERREN, min Herre Abrahams Gud, som ikke har unddraget min Herre sin Miskundhed og Trofasthed! HERREN har ført mig paa Vejen til min Herres Broders Hus.«

Salmerne 8:5
Du gjorde ham lidet ringere end Gud, med Ære og Herlighed kroned du ham;

truth.

1.Mosebog 24:27
idet han sagde: »Lovet være HERREN, min Herre Abrahams Gud, som ikke har unddraget min Herre sin Miskundhed og Trofasthed! HERREN har ført mig paa Vejen til min Herres Broders Hus.«

1.Mosebog 28:15
se, jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen du end gaar og føre dig tilbage til dette Land; thi jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad jeg har lovet dig!«

Salmerne 61:7
Han skal trone evigt for Guds Aasyn; send Naade og Sandhed til at bevare ham!

Salmerne 85:10
Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

Mika 7:20
Du vil vise Jakob Trofasthed, Abraham Naade, som du svor vore Fædre til i fordums Dage.

my staff.

1.Mosebog 28:10,11
Saa drog Jakob bort fra Be'ersjeba og vandrede ad Karan til.…

Job 8:7
din fordums Lykke vil synes ringe, saare stor skal din Fremtid blive.

Salmerne 18:35
Du gav mig din Frelses Skjold, din højre støttede mig, din Nedladelse gjorde mig stor;

two bands.

1.Mosebog 32:5,7
jeg har samlet mig Okser, Æsler og Smaakvæg, Trælle og Trælkvinder; og nu sender jeg Bud til min Herre med Efterretning herom i Haab om at finde Naade for dine Øjne!«…

1.Mosebog 30:43
Paa den Maade blev Manden overmaade rig og fik Smaakvæg i Mængde, Trælkvinder og Trælle, Kameler og Æsler.

5.Mosebog 8:18
Men kom HERREN din Gud i Hu; thi ham er det, der giver dig Kraft til at vinde dig Rigdom for at stadfæste den Pagt, han tilsvor dine Fædre, saaledes som det nu er sket.

Salmerne 18:35
Du gav mig din Frelses Skjold, din højre støttede mig, din Nedladelse gjorde mig stor;

Salmerne 84:7
Fra Kraft til Kraft gaar de frem, de stedes for Gud paa Zion.

Job 17:9
men den retfærdige holder sin Vej, en renhaandet vokser i Kraft.

Ordsprogene 4:18
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

Links
1.Mosebog 32:10 Interlinear1.Mosebog 32:10 FlersprogedeGénesis 32:10 SpanskGenèse 32:10 Franske1 Mose 32:10 Tysk1.Mosebog 32:10 KinesiskGenesis 32:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 32
9Derpaa bad Jakob: »Min Fader Abrahams og min Fader Isaks Gud, HERRE, du, som sagde til mig: Vend tilbage til dit Land og din Hjemstavn, saa vil jeg gøre vel imod dig! 10Jeg er for ringe til al den Miskundhed og Trofasthed, du har udvist mod din Tjener; thi med min Stav gik jeg over Jordan der, og nu er jeg blevet til to Lejre; 11frels mig fra min Broder Esaus Haand, thi jeg frygter for, at han skal komme og slaa mig, baade Moder og Børn!…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 24:27
idet han sagde: »Lovet være HERREN, min Herre Abrahams Gud, som ikke har unddraget min Herre sin Miskundhed og Trofasthed! HERREN har ført mig paa Vejen til min Herres Broders Hus.«

2.Samuel 17:24
David havde naaet Mahanajim, da Absalom tillige med alle Israels Mænd gik over Jordan.

Mika 7:20
Du vil vise Jakob Trofasthed, Abraham Naade, som du svor vore Fædre til i fordums Dage.

1.Mosebog 32:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden