2.Mosebog 22:28
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Gud maa du ikke spotte, og dit Folks Øvrighed maa du ikke forbande.

Norsk (1930)
Gud* skal du ikke spotte, og en høvding blandt ditt folk skal du ikke banne.

Svenska (1917)
Gud skall du icke häda, och över en hövding i ditt folk skall du icke uttala förbannelser.

King James Bible
Thou shalt not revile the gods, nor curse the ruler of thy people.

English Revised Version
Thou shalt not revile God, nor curse a ruler of thy people.
Bibel Viden Treasury

the gods.

2.Mosebog 22:8,9
men hvis Tyven ikke findes, skal Husets Ejer træde frem for Gud og sværge paa, at han ikke har forgrebet sig paa den andens Gods.…

Salmerne 32:6
Derfor bede hver from til dig, den Stund du findes. Kommer da store Vandskyl, ham skal de ikke naa.

Salmerne 82:1-7
En Salme af Asaf. Gud staar frem i Guders Forsamling, midt iblandt Guder holder han Dom:…

Salmerne 138:1
Af David. Jeg vil prise dig, HERRE, af hele mit Hjerte, lovsynge dig for Guderne;

Johannes 10:34,35
Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i eders Lov: Jeg har sagt: I ere Guder?…

nor curse

2.Mosebog 21:17
Den, der forbander sin Fader eller Moder, skal lide Døden.

1.Samuel 24:6,10
Da stod David op og skar ubemærket Fligen af Sauls Kappe. Men bagefter slog Samvittigheden David, fordi han havde skaaret Sauls Kappeflig af.…

1.Samuel 26:9
Men David svarede Abisjaj: »Gør ham ikke noget ondt! Thi hvem lægger ustraffet Haand paa HERRENS Salvede?«

Prædikeren 10:20
End ikke i din Tanke maa du bande en Konge, end ikke i dit Sovekammer en, som er rig; thi Himlens Fugle kan udsprede Ordet, de vingede røbe, hvad du siger.

Apostlenes G. 23:3,5
Da sagde Paulus til ham: »Gud skal slaa dig, du kalkede Væg! Og du sidder for at dømme mig efter Loven, og tvært imod Loven befaler du, at jeg skal slaas.«…

Romerne 13:2-7
saa at den, som sætter sig imod Øvrigheden, modstaar Guds Ordning; men de, som modstaa, skulle faa deres Dom.…

Titus 3:1,2
Paamind dem om at underordne sig Øvrigheder og Myndigheder, at adlyde, at være redebonne til al god Gerning,…

1.Peter 2:17
Ærer alle, elsker Broderskabet, frygter Gud, ærer Kongen!

2.Peter 2:10
og mest dem, som vandre efter Kød, i Begær efter Besmittelse, og foragte Herskab. Frække, selvbehagelige, bæve de ikke ved at bespotte Herligheder,

Judas 1:8
Alligevel gaa ogsaa disse ligedan i Drømme og besmitte Kød, foragte Herskab og bespotte Herligheder.

Links
2.Mosebog 22:28 Interlinear2.Mosebog 22:28 FlersprogedeÉxodo 22:28 SpanskExode 22:28 Franske2 Mose 22:28 Tysk2.Mosebog 22:28 KinesiskExodus 22:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Mosebog 22
27thi den er det eneste, han har at dække sig med, det er den, han hyller sit Legeme i; hvad skulde han ellers ligge med? Og naar han raaber til mig, vil jeg høre ham, thi jeg er barmhjertig. 28Gud maa du ikke spotte, og dit Folks Øvrighed maa du ikke forbande. 29Din Lades Overflod og din Vinperses Saft maa du ikke holde tilbage. Den førstefødte af dine Sønner skal du give mig.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 23:5
Og Paulus sagde: »Brødre! jeg vidste ikke, at han er Ypperstepræst; thi der er skrevet: En Fyrste i dit Folk maa du ikke tale ondt imod.«

2.Peter 2:10
og mest dem, som vandre efter Kød, i Begær efter Besmittelse, og foragte Herskab. Frække, selvbehagelige, bæve de ikke ved at bespotte Herligheder,

2.Mosebog 22:9
I alle Tilfælde hvor det drejer sig om Uredelighed med en Okse, et Æsel, et Faar, en Klædning eller en hvilken som helst bortkommen Ting, hvorom der rejses Krav, skal de to Parters Sag bringes frem for Gud, og den, som Gud dømmer skyldig, skal give den anden dobbelt Erstatning.

3.Mosebog 24:11
og den israelitiske Kvindes Søn forbandede Navnet og bespottede det. Da førte man ham til Moses. Hans Moder hed Sjelomit, en Datter af Dibri af Dans Stamme.

3.Mosebog 24:15
Og du skal tale til Israeliterne og sige: Naar nogen bespotter sin Gud, skal han undgælde for sin Synd;

3.Mosebog 24:16
og den, der forbander HERRENS Navn, skal lide Døden; hele Menigheden skal stene ham; en fremmed saavel som en indfødt skal lide Døden naar han forbander Navnet.

2.Samuel 16:5
Men da Kong David kom til Bahurim, se, da kom en Mand ved Navn Simeï, Geras Søn, af samme Slægt som Sauls Hus, gaaende ud af Byen, alt imedens han udstødte Forbandelser,

2.Samuel 16:9
Da sagde Abisjaj, Zerujas Søn, til Kongen: »Hvorfor skal den døde Hund have Lov at forbande min Herre Kongen? Lad mig gaa hen og hugge Hovedet af ham!«

2.Samuel 19:21
Da tog Abisjaj, Zerujas Søn, Ordet og sagde: »Skal Simeï ikke lide Døden til Straf for, at han forbandede HERRENS Salvede?«

1.Kongebog 21:10
og lige over for ham to Niddinger, som kan vidne imod ham og sige: Du har forbandet Gud og Kongen! Og før ham saa ud og sten ham til Døde!«

Salmerne 82:1
En Salme af Asaf. Gud staar frem i Guders Forsamling, midt iblandt Guder holder han Dom:

Prædikeren 10:20
End ikke i din Tanke maa du bande en Konge, end ikke i dit Sovekammer en, som er rig; thi Himlens Fugle kan udsprede Ordet, de vingede røbe, hvad du siger.

2.Mosebog 22:27
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden