2.Mosebog 1:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Jordemødrene frygtede Gud og gjorde ikke, som Ægypterkongen havde befalet dem, men lod Drengebørnene leve.

Norsk (1930)
Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen i Egypten bød dem, men lot guttebarna leve.

Svenska (1917)
Men hjälpkvinnorna fruktade Gud och gjorde icke såsom konungen i Egypten hade sagt till dem, utan läto barnen leva.

King James Bible
But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.

English Revised Version
But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.
Bibel Viden Treasury

feared God.

1.Mosebog 20:11
Abraham svarede: »Jo, jeg tænkte: Her er sikkert ingen Gudsfrygt paa dette Sted, saa de vil slaa mig ihjel for min Hustrus Skyld.

1.Mosebog 42:18
Men Tredjedagen sagde Josef til dem: »Vil I beholde Livet, saa skal I gøre saaledes, thi jeg er en Mand, der frygter Gud:

Nehemias 5:15
medens mine Forgængere, de tidligere Statholdere, lagde Tynge paa Folket og for Brød og Vin daglig afkrævede dem fyrretyve Sekel Sølv, ligesom ogsaa deres Tjenere optraadte som Folkets Herrer. Det undlod jeg at gøre af Frygt for Gud.

Salmerne 31:19
Hvor stor er dog din Godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig, øver mod dem, der lider paa dig, for Menneskebørnenes Øjne.

Ordsprogene 8:13
HERRENS Frygt er Had til det onde. Jeg hader Hovmod og Stolthed, den onde Vej og den falske Mund.

Ordsprogene 16:6
Ved Mildhed og Troskab sones Brøde, ved HERRENS Frygt undviger man ondt.

Ordsprogene 24:11,12
Frels dem, der slæbes til Døden, red dem, der vakler hen for at dræbes.…

Prædikeren 8:12
eftersom Synderen gør det onde fra første Færd og dog lever længe; men ogsaa ved jeg, at det skal gaa dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter for hans Aasyn,

Prædikeren 12:13
Enden paa Sagen, naar alt er hørt, er: Frygt Gud og hold hans Bud! Thi det bør hvert Menneske gøre.

Daniel 3:16-18
Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarede Kong Nebukadnezar: »Det har vi ikke nødig at svare dig paa!…

Daniel 6:13
Saa svarede de Kongen: »Daniel, en af de bortførte Judæere, ænser hverken dig, o Konge, eller Forbudet, du udstedte, men beder sin Bøn tre Gange om Dagen!«

Hoseas 5:11
Efraim er undertrykt, Retten knust; frivilligt løb han efter Fjenden.

Mika 6:16
Du fulgte Omris Skikke, al Akabs Huses Færd; I vandrede efter deres Raad, saa jeg maa gøre dig til Ørk og Byens Borgere til Spot; Folkenes Haan skal I bære.

Matthæus 10:28
Og frygter ikke for dem, som slaa Legemet ihjel, men ikke kunne slaa Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve baade Sjæl og Legeme i Helvede.

Lukas 12:5
Men jeg vil vise eder, for hvem I skulle frygte: Frygter for ham, som har Magt til, efter at have slaaet ihjel, at kaste i Helvede; ja, jeg siger eder: Frygter for ham!

Apostlenes G. 4:19
Men Peter og Johannes svarede og sagde til dem: »Dømmer selv, om det er ret for Gud at lyde eder mere end Gud.

Apostlenes G. 5:29
Men Peter og Apostlene svarede og sagde: »Man bør adlyde Gud mere end Mennesker.

Links
2.Mosebog 1:17 Interlinear2.Mosebog 1:17 FlersprogedeÉxodo 1:17 SpanskExode 1:17 Franske2 Mose 1:17 Tysk2.Mosebog 1:17 KinesiskExodus 1:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Mosebog 1
16»Naar I forløser Hebræerkvinderne, skal I se godt efter ved Fødselen, og er det et Drengebarn, tag saa Livet af det, men er det et Pigebarn, lad det saa leve!« 17Men Jordemødrene frygtede Gud og gjorde ikke, som Ægypterkongen havde befalet dem, men lod Drengebørnene leve. 18Da lod Ægypterkongen Jordemødrene kalde og sagde til dem: »Hvorfor har I baaret eder saaledes ad og ladet Drengebørnene leve?«…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 4:18
Og de kaldte dem ind og forbøde dem aldeles at tale eller lære i Jesu Navn.

Apostlenes G. 5:29
Men Peter og Apostlene svarede og sagde: »Man bør adlyde Gud mere end Mennesker.

2.Mosebog 1:18
Da lod Ægypterkongen Jordemødrene kalde og sagde til dem: »Hvorfor har I baaret eder saaledes ad og ladet Drengebørnene leve?«

2.Mosebog 1:21
og Gud gav Jordemødrene Afkom, fordi de frygtede ham.

1.Samuel 22:17
Og Kongen sagde til Vagten, som stod hos ham: »Træd frem og dræb HERRENS Præster; thi de staar ogsaa i Ledtog med David, og skønt de vidste, at han var paa Flugt, gav de mig ikke Underretning derom!« Men Kongens Folk vilde ikke lægge Haand paa HERRENS Præster.

Ordsprogene 16:6
Ved Mildhed og Troskab sones Brøde, ved HERRENS Frygt undviger man ondt.

2.Mosebog 1:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden