Efeserne 4:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Han, som nedfor, han er ogsaa den, som opfor højt over alle. Himlene, for at han skulde fylde alle Ting.

Norsk (1930)
Han som fór ned, er den samme som fór op over alle himler for å fylle alt.

Svenska (1917)
Den som for ned, han är ock den som for upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt.

King James Bible
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)

English Revised Version
He that descended is the same also that ascended far above all the heavens, that he might fill all things.)
Bibel Viden Treasury

ascended.

Efeserne 1:20-23
som han udviste paa Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i det himmelske,…

Apostlenes G. 1:9,11
Og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de saa derpaa, og en Sky tog ham bort fra deres Øjne.…

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

Hebræerne 4:14
Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen!

Hebræerne 7:26
Thi en saadan Ypperstepræst var det ogsaa, som sømmede sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

Hebræerne 8:1
Men Hovedpunktet ved det, hvorom her tales, er dette: vi have en saadan Ypperstepræst, der har taget Sæde paa højre Side af Majestætens Trone i Himlene

Hebræerne 9:23,24
Altsaa var det en Nødvendighed, at Afbildningerne af de himmelske Ting skulde renses herved, men selve de himmelske Ting ved bedre Ofre end disse.…

that he.

Efeserne 3:19
og at kende Kristi Kærlighed, som overgaar al Erkendelse, for at I kunne fyldes indtil hele Guds Fylde.

Johannes 1:16
Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Naade over Naade.

Apostlenes G. 2:33
Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.

Kolossenserne 1:19
thi det behagede Gud, at i ham skulde hele Fylden bo,

Kolossenserne 2:9
thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig,

fill.

Matthæus 24:34
Sandelig, siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgaa, førend alle disse Ting ere skete.

Lukas 24:44
Men han sagde til dem: »Dette er mine Ord, som jeg talte til eder, medens jeg endnu var hos eder, at de Ting bør alle sammen opfyldes, som ere skrevne om mig i Mose Lov og Profeterne og Psalmerne.«

Johannes 19:24,28,36
Da sagde de til hverandre: »Lader os ikke sønderskære den, men kaste Lod om den, hvis den skal være;« for at Skriften skulde opfyldes, som siger: »De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon.« Dette gjorde da Stridsmændene.…

*Gr:

Apostlenes G. 3:18
Men Gud har saaledes fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved alle Profeternes Mund, at hans Salvede skulde lide.

Apostlenes G. 13:32,33
Og vi forkynde eder den Forjættelse, som blev given til Fædrene, at Gud har opfyldt denne for os, deres Børn, idet han oprejste Jesus;…

Romerne 9:25-30
som han ogsaa siger hos Hoseas: »Det, som ikke var mit Folk, vil jeg kalde mit Folk, og hende, som ikke var den elskede; den elskede;…

Romerne 15:9-13
men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjertigheds Skyld, som der er skrevet: »Derfor vil jeg bekende dig iblandt Hedninger og lovsynge dit Navn,«…

Romerne 16:25,26
Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,…

Links
Efeserne 4:10 InterlinearEfeserne 4:10 FlersprogedeEfesios 4:10 SpanskÉphésiens 4:10 FranskeEpheser 4:10 TyskEfeserne 4:10 KinesiskEphesians 4:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
9Men dette: »Han opfor,« hvad er det, uden at han ogsaa nedfor til Jordens nedre Egne. 10Han, som nedfor, han er ogsaa den, som opfor højt over alle. Himlene, for at han skulde fylde alle Ting. 11Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,…
Krydshenvisninger
2.Korinther 12:2
Jeg kender et Menneske i Kristus, som for fjorten Aar siden om han var i Legemet, det ved jeg ikke, eller uden for Legemet, det ved jeg ikke, Gud ved det blev bortrykket indtil den tredje Himmel.

Efeserne 1:20
som han udviste paa Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i det himmelske,

Efeserne 1:23
der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.

Hebræerne 4:14
Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen!

Hebræerne 7:26
Thi en saadan Ypperstepræst var det ogsaa, som sømmede sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

Efeserne 4:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden