Salmerne 116
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! Jeg elsker HERREN, thi han hører min Røst, min tryglende Bøn,

2ja, han bøjed sit Øre til mig, jeg paakaldte HERRENS Navn.

3Dødens Baand omspændte mig, Dødsrigets Angster greb mig, i Trængsel og Nød var jeg stedt.

4Jeg paakaldte HERRENS Navn: »Ak, HERRE, frels min Sjæl!«

5Naadig er HERREN og retfærdig, barmhjertig, det er vor Gud;

6HERREN vogter enfoldige, jeg var ringe, dog frelste han mig.

7Vend tilbage, min Sjæl, til din Ro, thi HERREN har gjort vel imod dig!

8Ja, han fried min Sjæl fra Døden, mit Øje fra Graad, min Fod fra Fald.

9Jeg vandrer for HERRENS Aasyn udi de levendes Land;

10jeg troede, derfor talte jeg, saare elendig var jeg,

11sagde saa i min Angst: »Alle Mennesker lyver!«

12Hvorledes skal jeg gengælde HERREN alle hans Velgerninger mod mig?

13Jeg vil løfte Frelsens Bæger og paakalde HERRENS Navn.

14Jeg vil indfri HERREN mine Løfter i Paasyn af alt hans Folk.

15Kostbar i HERRENS Øjne er hans frommes Død.

16Ak, HERRE, jeg er jo din Tjener, din Tjener, din Tjenerindes Søn, mine Lænker har du løst.

17Jeg vil ofre dig Lovprisningsoffer og paakalde HERRENS Navn;

18mine Løfter vil jeg indfri HERREN i Paasyn af alt hans Folk

19i HERRENS Hus's Forgaarde og i din Midte, Jerusalem!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 115
Top of Page
Top of Page