Ordsprogene 28:20
Ærlig Mand velsignes rigt, men Jag efter Rigdom undgaar ej Straf.
Bibel Viden Treasury

faithful

Ordsprogene 20:6
Mangen kaldes en velvillig Mand, men hvem kan finde en trofast Mand?

1.Samuel 22:14
Ahimelek svarede Kongen: »Hvem blandt alle dine Folk er saa betroet som David? Han er jo Kongens Svigersøn, Øverste for din Livvagt og højt æret i dit Hus?

Nehemias 7:2
Overbefalingen over Jerusalem gav jeg min Broder Hanani og Borgøversten Hananja; thi han var en paalidelig Mand og frygtede Gud som faa;

Salmerne 101:6
Til Landets trofaste søger mit Øje, hos mig skal de bo; den, der vandrer uskyldiges Vej, skal være min Tjener;

Salmerne 112:4-9
For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig, retfærdig.…

Lukas 12:42
Og Herren sagde: »Hvem er vel den tro og forstandige Husholder, som Herren vil sætte over sit Tyende til at give dem den bestemte Kost i rette Tid?

Lukas 16:1,10-12
Men han sagde ogsaa til Disciplene: »Der var en rig Mand, som havde en Husholder, og denne blev angiven for ham som en, der ødte hans Ejendom.…

1.Korinther 4:2-5
I øvrigt kræves her af Husholdere, at man maa findes tro,…

Aabenbaring 2:10,13
Frygt ikke, for hvad du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livets Krone.…

but

Ordsprogene 28:22
Misundelig Mand vil i Hast vinde Gods; at Trang kommer over ham, ved han ikke.

Ordsprogene 13:11
Rigdom, vundet i Hast, smuldrer hen, hvad der samles Haandfuld for Haandfuld, øges.

Ordsprogene 20:21
Først haster man efter en Arv, men til sidst velsignes den ikke.

Ordsprogene 23:4
Slid dig ikke op for at vinde dig Rigdom, brug ej din Forstand dertil!

2.Kongebog 5:20-27
sagde Gehazi, den Guds Mand Elisas Tjener, ved sig selv: »Der har min Herre ladet denne Aramæer Na'aman slippe og ikke modtaget af ham, hvad han havde med; saa sandt HERREN lever, jeg vil løbe efter ham for at faa noget af ham!«…

1.Timotheus 6:9,10
Men de, som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Begæringer, som nedsænke Menneskene i Undergang og Fortabelse;…

innocent or unpunished

Ordsprogene 17:5
Hvo Fattigmand spotter, haaner hans Skaber, den skadefro slipper ikke for Straf.

Links
Ordsprogene 28:20 InterlinearOrdsprogene 28:20 FlersprogedeProverbios 28:20 SpanskProverbes 28:20 FranskeSprueche 28:20 TyskOrdsprogene 28:20 KinesiskProverbs 28:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Ordsprogene 28:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden