Hebreerne 1
Norsk (1930)
1Efterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, 2som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, 3han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, 4og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem.

5For til hvem av englene har han nogen tid sagt: Du er min sønn, jeg har født dig idag, og atter: Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn?

6Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham.

7Og om englene sier han: Han som gjør sine engler til vinder og sine tjenere til ildslue,

8men om Sønnen: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav;

9du elsket rettferd og hatet urett; derfor har, Gud, din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

10Og: Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk;

11de skal forgå, men du blir, og de skal alle eldes som et klædebon,

12og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes; men du er den samme, og dine år skal ikke få ende.

13Men til hvem av englene har han nogen tid sagt: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter?

14Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Philemon 1
Top of Page
Top of Page