3.Mosebog 23:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Tal til Israeliterne og sig til dem: Hvad angaar HERRENS Festtider, hvilke I skal udraabe som Højtidsstævner, da er mine Festtider følgende:

Norsk (1930)
Tal til Israels barn og si til dem: Dette er Herrens høitider - mine høitider - som I skal utrope som hellige sammenkomster:

Svenska (1917)
Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider äro dessa:

King James Bible
Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts.

English Revised Version
Speak unto the children of Israel, and say unto them, The set feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my set feasts.
Bibel Viden Treasury

14th, or rather

15th day of the first month in the ecclesiastical year, which was the seventh of the civil year, which was the seventh of the civil year, and lasted seven days. The {Pentecost} was celebrated on the fiftieth day after the passover, in memory of the law's being given to Moses on Mount Sinair, fifty days, of seven weeks after the departure out of Egypt. The word is derived from the Greek word [], which signifies the fiftieth. The Hebrews call it the feast of weeks,

2.Mosebog 34:22
Du skal fejre Ugehøjtid med Førstegrøden af Hvedehøsten og Frugthøsthøjtid ved Jævndøgnstide.

The feast of {trumpets}, celebrated on the first day of the civil year, when a trumpet was sounded, to proclaim its commencement, which was in the month {Tisri}, answering to our September

3.Mosebog 23:24,25
Tal til Israeliterne og sig: Den første Dag i den syvende Maaned skal I holde Hviledag med Hornblæsning til Ihukommelse og med Højtidsstævne;…

10th day of Tisri or September: the Hebrews call it Kippur, i.e. pardon or expiation, because it was instituted for the expiation of their sins. The feast of tents or tabernacles was so called, because the Israelites kept it under green tents or arbours, in memory of their dwelling in their passage through the wilderness. It was celebrated on the

15th day of Tisri, and continue eight days: the first and last days are the most solemn. Besides the feasts mentioned by Moses, we find the feast of lots, or Purim, which was celebrated among the Jews of Shushan on the

14th of Adar, which answers to our February. The feast of the dedication of the temple, or rather, of the restoration of the temple, which had been profaned by Antiochus Epiphanes, which is thought to be the feast mentioned in the gospel (

Johannes 10:22
Men Tempelvielsens Fest indtraf i Jerusalem. Det var Vinter;

), was celebrated in the winter. Moadim, properly means assemblies, convened at an appointed time and place.

3.Mosebog 23:4,37
Følgende er HERRENS Festtider med Højtidsstævner, som I skal udraabe, hver til sin Tid:…

2.Mosebog 23:14-17
Tre Gange om Aaret skal du holde Højtid for mig.…

Esajas 1:13,14
Bring ej flere tomme Afgrødeofre, vederstyggelig Offerrøg er de mig! Nymaanefest, Sabbat og festligt Stævne — jeg afskyr Uret og festlig Samling.…

Esajas 33:20
Se paa Zion, vore Højtiders By! Dine Øjne skal skue Jerusalem, et sikkert Lejrsted, et Telt, der ej flytter, hvis Pæle aldrig rykkes op, hvis Snore ej rives over.

Klagesangene 1:4
Vejene til Zion sørger, uden Højtidsgæster, alle hendes Porte er øde, Præsterne sukker, hendes Jomfruer knuges af Kvide, hun selv er i Vaande.

Hoseas 2:11
Jeg gør Ende paa al hendes Glæde, Fester, Nymaaner, Sabbater, hver en Højtid, hun har.

Nahum 1:15
Se, Glædesbudet, som kundgør Fred, skrider frem over Bjergene. Fejr dine Fester, Juda, indfri dine Løfter! Thi aldrig skal Niddingen mer drage gennem dig; han er udryddet helt og holdent.

Johannes 5:1
Derefter var det Jødernes Højtid, og Jesus gik op til Jerusalem.

Kolossenserne 2:1
Thi jeg vil, at I skulle vide, hvor stor en Kamp jeg har for eder og for dem i Laodikea og for alle, som ikke have set mit Aasyn i Kødet,

proclaim

2.Mosebog 32:5
Og da Aron saa det, byggede han et Alter for den, og Aron lod kundgøre: »I Morgen er det Højtid for HERREN!«

4.Mosebog 10:2,3,10
Du skal lave dig to Sølvtrompeter; i drevet Arbejde skal du lave dem. Dem skal du bruge, naar Menigheden skal kaldes sammen, og naar Lejrene skal bryde op.…

2.Kongebog 10:20
Derpaa sagde Jehu: »Helliger en festlig Samling til Ære for Ba'al!« Og de udraabte en festlig Samling.

2.Krønikebog 30:5
derfor vedtog de at lade et Opraab udgaa i hele Israel fra Be'ersjeba til Dan om at komme og fejre Paasken i Jerusalem for HERREN, Israels Gud, thi man havde ikke fejret den saa fuldtalligt som foreskrevet.

Salmerne 81:3
stød i Hornet paa Nymaanedagen, ved Fuldmaaneskin paa vor Højtidsdag!

Joel 1:14
Helliger en Faste, udraab festlig Samling, I Ældste, kald alle, som bor i Landet, sammen til HERREN eders Guds Hus og raab saa til HERREN!

Joel 2:15
Stød i Horn paa Zion, helliger Faste, udraab festlig Samling,

Jonas 3:5-9
Da troede Folkene i Nineve paa Gud, og de udraabte en Faste og klædte sig i Sæk, baade store og smaa;…

Links
3.Mosebog 23:2 Interlinear3.Mosebog 23:2 FlersprogedeLevítico 23:2 SpanskLévitique 23:2 Franske3 Mose 23:2 Tysk3.Mosebog 23:2 KinesiskLeviticus 23:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
3.Mosebog 23
1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 2Tal til Israeliterne og sig til dem: Hvad angaar HERRENS Festtider, hvilke I skal udraabe som Højtidsstævner, da er mine Festtider følgende: 3I seks Dage skal der arbejdes, men den syvende Dag skal være en fuldkommen Hviledag med Højtidsstævne; I maa intet Arbejde gøre, det er Sabbat for HERREN, overalt hvor I bor.
Krydshenvisninger
Kolossenserne 2:16
Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Sabbat,

3.Mosebog 23:1
HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:

3.Mosebog 23:4
Følgende er HERRENS Festtider med Højtidsstævner, som I skal udraabe, hver til sin Tid:

3.Mosebog 23:21
Paa denne Dag skal I udraabe og holde et Højtidsstævne; I maa intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig gyldig Anordning, overalt hvor I bor, fra Slægt til Slægt.

3.Mosebog 23:37
Det er HERRENS Festtider, hvilke I skal udraabe som Højtidsstævner, ved hvilke der skal bringes HERREN Ildofre, Brændofre og Afgrødeofre, Slagtofre og Drikofre, hver Dag de for den bestemte Ofre,

4.Mosebog 29:39
Disse Ofre skal I bringe HERREN paa eders Højtider, bortset fra eders Løfte og Frivilligofre, hvad enten det nu er Brændofre, Afgrødeofre, Drikofre eller Takofre.

1.Krønikebog 23:31
og hver Gang der ofres Brændofre til HERREN paa Sabbaterne, Nymaanedagene og Højtiderne; i det fastsatte Antal efter den for dem gældende Forskrift skal de altid staa for HERRENS Aasyn.

Ezekiel 44:24
Ved Retstrætter skal de optræde som Dommere; efter mine Lovbud skal de dømme. De skal overholde mine Love og Vedtægter paa alle mine Højtidsdage og helligholde mine Sabbater.

Nahum 1:15
Se, Glædesbudet, som kundgør Fred, skrider frem over Bjergene. Fejr dine Fester, Juda, indfri dine Løfter! Thi aldrig skal Niddingen mer drage gennem dig; han er udryddet helt og holdent.

3.Mosebog 23:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden