3.Mosebog 23
Dansk (1917 / 1931)
1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 2Tal til Israeliterne og sig til dem: Hvad angaar HERRENS Festtider, hvilke I skal udraabe som Højtidsstævner, da er mine Festtider følgende:

3I seks Dage skal der arbejdes, men den syvende Dag skal være en fuldkommen Hviledag med Højtidsstævne; I maa intet Arbejde gøre, det er Sabbat for HERREN, overalt hvor I bor.

4Følgende er HERRENS Festtider med Højtidsstævner, som I skal udraabe, hver til sin Tid: 5Paa den fjortende Dag i den første Maaned ved Aftenstid er det Paaske for HERREN. 6Paa den femtende Dag i samme Maaned er det de usyrede Brøds Højtid for HERREN; i syv Dage skal I spise usyret Brød. 7Paa den første Dag skal I holde Højtidsstævne, I maa intet Arbejde gøre. 8I skal bringe HERREN Ildoffer i syv Dage. Paa den syvende Dag skal der holdes Højtidsstævne, I maa intet Arbejde gøre.

9HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 10Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer til det Land, jeg vil give eder, og høster dets Høst, skal I bringe Præsten Førstegrødeneget af eders Høst. 11Han skal udføre Svingningen med Neget for HERRENS Aasyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Præsten udføre Svingningen dermed. 12Og paa den Dag I udfører Svingningen med Neget, skal I ofre et lydefrit, aargammelt Lam som Brændoffer til HERREN, 13og der skal høre to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, dertil som Afgrødeoffer, et Ildoffer for HERREN til en liflig Duft, og ligeledes en Fjerdedel Hin Vin som Drikoffer. 14Brød, ristede Aks eller nyhøstet Horn maa I ikke spise før denne Dag, før I har frembaaret eders Guds Offergave. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt, overalt hvor I bor.

15Saa skal I fra Dagen efter Sabbaten, fra den Dag I bringer Svingningsneget, tælle syv Uger frem — det skal være hele Uger — 16til Dagen efter den syvende Sabbat, I skal tælle halvtredsindstyve Dage frem; da skal I frembære et nyt Afgrødeoffer for HERREN. 17Fra eders Boliger skal I bringe Svingningsbrød, to Brød, som skal laves af to Tiendedele Efa fint Hvedemel og bages syrede, en Førstegrødegave til HERREN. 18Og foruden Brødet skal I bringe syv lydefri, aargamle Lam, en ung Tyr og to Vædre, de skal være til Brændoffer for HERREN med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer, et Ildoffer for HERREN til en liflig Duft. 19Og I skal ofre en Gedebuk som Syndoffer og to aargamle Lam som Takoffer. 20Og Præsten skal udføre Svingningen med dem, med de to Lam, for HERRENS Aasyn sammen med Førstegrødebrødet, de skal være HERREN helligede og tilfalde Præsten. 21Paa denne Dag skal I udraabe og holde et Højtidsstævne; I maa intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig gyldig Anordning, overalt hvor I bor, fra Slægt til Slægt.

22Naar I høster eders Lands Høst, maa du ikke høste helt hen til Kanten af din Mark, ej heller maa du sanke Efterslætten efter din Høst; til den fattige og den fremmede skal du lade det blive tilbage. Jeg er HERREN eders Gud!

23HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 24Tal til Israeliterne og sig: Den første Dag i den syvende Maaned skal I holde Hviledag med Hornblæsning til Ihukommelse og med Højtidsstævne; 25I maa intet Arbejde gøre, og I skal bringe HERREN Ildofre.

26HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 27Paa den tiende Dag i samme syvende Maaned falder Forsoningsdagen; da skal I holde Højtidsstævne, faste og bringe HERREN Ildofre; 28I maa intet Arbejde gøre paa denne Dag, thi det er Forsoningsdagen, den skal skaffe eder Soning for HERREN eders Guds Aasyn. 29Thi enhver, som ikke faster paa denne Dag, skal udryddes af sin Slægt; 30og enhver, der gør noget som helst Arbejde paa denne Dag, det Menneske vil jeg udslette af hans Folk. 31I maa intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig Anordning fra Slægt til Slægt, overalt hvor I bor. 32Den skal være eder en fuldkommen Hviledag, og I skal faste; paa den niende Dag i Maaneden om Aftenen, fra denne Aften til næste Aften skal I holde eders Hviledag.

33HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 34Tal til Israeliterne og sig: Den femtende Dag i samme syvende Maaned skal Løvhyttefesten fejres, den skal fejres i syv Dage for HERREN. 35Paa den første Dag skal der holdes Højtidsstævne, I maa intet Arbejde gøre. 36Syv Dage skal I bringe HERREN Ildofre; og paa den ottende Dag skal I holde Højtidsstævne og bringe HERREN Ildofre; det er festlig Samling, I maa intet Arbejde gøre.

37Det er HERRENS Festtider, hvilke I skal udraabe som Højtidsstævner, ved hvilke der skal bringes HERREN Ildofre, Brændofre og Afgrødeofre, Slagtofre og Drikofre, hver Dag de for den bestemte Ofre, 38foruden HERRENS Sabbater og foruden eders Gaver og alle eders Løfteofre og alle eders Frivilligofre, som I giver HERREN.

39Men den femtende Dag i den syvende Maaned, naar I har indsamlet Landets Afgrøde, skal I fejre HERRENS Højtid, og den skal fejres i syv Dage. Paa den første Dag skal der holdes Hviledag, og paa den ottende Dag skal der holdes Hviledag. 40Den første Dag skal I tage eder smukke Træfrugter, Palmegrene og Kviste af Løvtræer og Vidjer fra Bækkene og i syv Dage være glade for HERREN eders Guds Aasyn. 41I skal fejre den som en Højtid for HERREN syv Dage om Aaret; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt; i den syvende Maaned skal I fejre den. 42I skal bo i Løvhytter i syv Dage, alle indfødte i Israel skal bo i Løvhytter, 43for at eders Efterkommere kan vide, at jeg lod Israeliterne bo i Løvhytter, da jeg førte dem ud af Ægypten. Jeg er HERREN eders Gud! 44Og Moses kundgjorde Israeliterne HERRENS Festtider.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Leviticus 22
Top of Page
Top of Page