3.Mosebog 23
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:1Og Herren talte til Moses og sa: 1Och HERREN talade till Mose och sade:
2Tal til Israeliterne og sig til dem: Hvad angaar HERRENS Festtider, hvilke I skal udraabe som Højtidsstævner, da er mine Festtider følgende:2Tal til Israels barn og si til dem: Dette er Herrens høitider - mine høitider - som I skal utrope som hellige sammenkomster: 2Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider äro dessa:
3I seks Dage skal der arbejdes, men den syvende Dag skal være en fuldkommen Hviledag med Højtidsstævne; I maa intet Arbejde gøre, det er Sabbat for HERREN, overalt hvor I bor.3I seks dager skal I arbeide; men på den syvende dag er det høihellig sabbat, en hellig sammenkomst; da skal I ikke gjøre noget arbeid; det er sabbat for Herren i alle eders hjem. 3Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst; intet arbete skolen I då göra. Det är HERRENS sabbat, var I än ären bosatta.
DANNORSVE
4Følgende er HERRENS Festtider med Højtidsstævner, som I skal udraabe, hver til sin Tid:4Dette er Herrens høitider, de hellige sammenkomster, som I skal utrope til deres fastsatte tider: 4Dessa äro HERRENS högtider, de heliga sammankomster som I skolen utlysa på bestämda tider:
5Paa den fjortende Dag i den første Maaned ved Aftenstid er det Paaske for HERREN.5I den første måned, på den fjortende dag i måneden, mellem de to aftenstunder, er det påske for Herren. 5I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, vid aftontiden, är HERRENS påsk.
6Paa den femtende Dag i samme Maaned er det de usyrede Brøds Højtid for HERREN; i syv Dage skal I spise usyret Brød.6Og på den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds høitid for Herren; i syv dager skal I ete usyret brød. 6Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid; då skolen I äta osyrat bröd, i sju dagar.
7Paa den første Dag skal I holde Højtidsstævne, I maa intet Arbejde gøre.7På den første dag skal I holde en hellig sammenkomst, I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning. 7På den första dagen skolen I hålla en helig sammankomst; ingen arbetssyssla skolen I då göra.
8I skal bringe HERREN Ildoffer i syv Dage. Paa den syvende Dag skal der holdes Højtidsstævne, I maa intet Arbejde gøre.8I syv dager skal I ofre ildoffer for Herren; på den syvende dag skal det være en hellig sammenkomst, I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning. 8Och I skolen offra eldsoffer åt HERREN i sju dagar. På den sjunde dagen skall åter hållas en helig sammankomst; ingen arbetssyssla skolen I då göra.
DANNORSVE
9HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:9Og Herren talte til Moses og sa: 9Och HERREN talade till Mose och sade:
10Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer til det Land, jeg vil give eder, og høster dets Høst, skal I bringe Præsten Førstegrødeneget af eders Høst.10Tal til Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i det land som jeg vil gi eder, og I høster dets grøde, da skal I komme til presten med det første kornbånd av eders høst. 10Tala till Israels barn och säg till dem: När I kommen in i det land som jag vill giva eder, och I inbärgen dess skörd, då skolen I bära till prästen den kärve som är förstlingen av eder skörd.
11Han skal udføre Svingningen med Neget for HERRENS Aasyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Præsten udføre Svingningen dermed.11Og han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, forat Herren kan ha velbehag i eder; dagen efter sabbaten skal presten svinge det. 11Och den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att I mån bliva välbehagliga; dagen efter sabbaten skall prästen vifta den.
12Og paa den Dag I udfører Svingningen med Neget, skal I ofre et lydefrit, aargammelt Lam som Brændoffer til HERREN,12Og samme dag som I svinger kornbåndet, skal I ofre et årsgammelt lam uten lyte til brennoffer for Herren 12Och på den dag då I låten vifta kärven skolen I offra ett felfritt årsgammalt lamm till brännoffer åt HERREN,
DANNORSVE
13og der skal høre to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, dertil som Afgrødeoffer, et Ildoffer for HERREN til en liflig Duft, og ligeledes en Fjerdedel Hin Vin som Drikoffer.13og matofferet som hører til: to tiendedeler av en efa fint mel, blandet med olje, til ildoffer for Herren, til en velbehagelig duft, og drikkofferet som hører til: fjerdedelen av en hin vin. 13och såsom spisoffer därtill två tiondedels efa fint mjöl, begjutet med olja, ett eldsoffer åt HERREN till en välbehaglig lukt, och såsom drickoffer därtill en fjärdedels hin vin.
14Brød, ristede Aks eller nyhøstet Horn maa I ikke spise før denne Dag, før I har frembaaret eders Guds Offergave. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt, overalt hvor I bor.14Og I skal ikke ete brød eller ristet eller friskt korn før den dag - før I har båret frem offeret for eders Gud; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt, i alle eders hjem. 14Och intet av det nya, varken bröd eller rostade ax eller korn av grönskuren säd, skolen I äta förrän på denna samma dag, icke förrän I haven burit fram offergåvan åt eder Gud. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta.
DANNORSVE
15Saa skal I fra Dagen efter Sabbaten, fra den Dag I bringer Svingningsneget, tælle syv Uger frem — det skal være hele Uger —15Fra dagen efter sabbaten, fra den dag I bærer frem svinge-kornbåndet, skal I telle fulle syv uker; 15Sedan skolen I räkna sju fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då I buren fram viftofferskärven;
16til Dagen efter den syvende Sabbat, I skal tælle halvtredsindstyve Dage frem; da skal I frembære et nyt Afgrødeoffer for HERREN.16femti dager skal I telle til dagen efter den syvende sabbat, og da skal I bære frem for Herren et offer av den nye grøde: 16femtio dagar skolen I räkna intill dagen efter den sjunde sabbaten; då skolen I bära fram ett offer av den nya grödan åt HERREN.
17Fra eders Boliger skal I bringe Svingningsbrød, to Brød, som skal laves af to Tiendedele Efa fint Hvedemel og bages syrede, en Førstegrødegave til HERREN.17Fra eders hjemsteder skal I komme med to svingebrød, som er laget av to tiendedeler av en efa fint mel og bakt med surdeig; de er en førstegrøde for Herren. 17Från de orter där I bon skolen I bära fram viftoffersbröd, två kakor av två tiondedels efa fint mjöl, bakade med surdeg: en förstlingsgåva åt HERREN.
18Og foruden Brødet skal I bringe syv lydefri, aargamle Lam, en ung Tyr og to Vædre, de skal være til Brændoffer for HERREN med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer, et Ildoffer for HERREN til en liflig Duft.18Og sammen med brødet skal I føre frem syv årsgamle lam uten lyte og en oksekalv og to værer - de skal være til brennoffer for Herren - og matofferet og drikkofferne som hører til; det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. 18Och jämte brödet skolen I föra fram sju felfria årsgamla lamm, en ungtjur och två vädurar, till att offras såsom brännoffer åt HERREN, med tillhörande spisoffer och drickoffer: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN.
DANNORSVE
19Og I skal ofre en Gedebuk som Syndoffer og to aargamle Lam som Takoffer.19Og I skal ofre en gjetebukk til syndoffer og to årsgamle lam til takkoffer. 19Därtill skolen I offra en bock till syndoffer och två årsgamla lamm till tackoffer.
20Og Præsten skal udføre Svingningen med dem, med de to Lam, for HERRENS Aasyn sammen med Førstegrødebrødet, de skal være HERREN helligede og tilfalde Præsten.20Og presten skal svinge dem sammen med førstegrødens brød og to lam for Herrens åsyn; de skal være Herren helliget og tilhøre presten. 20Och prästen skall vifta dem såsom ett viftoffer inför HERRENS ansikte, jämte förstlingsbröden som bäras fram tillika med de båda lammen de skola vara helgade åt HERREN och tillhöra prästen.
21Paa denne Dag skal I udraabe og holde et Højtidsstævne; I maa intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig gyldig Anordning, overalt hvor I bor, fra Slægt til Slægt.21Og samme dag skal I la utrope at det skal holdes en hellig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt, hvor I så bor. 21Och till denna samma dag skolen I utlysa en helig sammankomst att hållas av eder; ingen arbetssyssla skolen I då göra. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta.
22Naar I høster eders Lands Høst, maa du ikke høste helt hen til Kanten af din Mark, ej heller maa du sanke Efterslætten efter din Høst; til den fattige og den fremmede skal du lade det blive tilbage. Jeg er HERREN eders Gud!22Og når I høster grøden i eders land, skal du ikke under din innhøsting skjære kornet helt ut til ytterste kant av din aker, og de aks som blir liggende efter innhøstingen, skal du ikke sanke op; du skal la dem være igjen til den fattige og den fremmede; jeg er Herren eders Gud. 22Och när I inbärgen skörden av edert land, skall du icke skörda intill yttersta kanten av din åker, icke heller skall du göra någon axplockning efter din skörd, du skall lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är HERREN, eder Gud.
DANNORSVE
23HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:23Og Herren talte til Moses og sa: 23Och HERREN talade till Mose och sade:
24Tal til Israeliterne og sig: Den første Dag i den syvende Maaned skal I holde Hviledag med Hornblæsning til Ihukommelse og med Højtidsstævne;24Tal til Israels barn og si: I den syvende måned, på den første dag i måneden, skal I holde hviledag med basunklang til ihukommelse og en hellig sammenkomst. 24Tala till Israels barn och säg: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skolen I hålla sabbatsvila, en högtid med basunklang, till att bringa eder i åminnelse inför HERREN, en helig sammankomst.
25I maa intet Arbejde gøre, og I skal bringe HERREN Ildofre.25Da skal I ikke gjøre nogen arbeidsgjerning, og I skal ofre ildoffer til Herren. 25Ingen arbetssyssla skolen I då göra, och I skolen offra eldsoffer åt HERREN.
DANNORSVE
26HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:26Og Herren talte til Moses og sa: 26Och HERREN talade till Mose och sade:
27Paa den tiende Dag i samme syvende Maaned falder Forsoningsdagen; da skal I holde Højtidsstævne, faste og bringe HERREN Ildofre;27Men på den tiende dag i den samme syvende måned er det soningsdag; da skal I holde en hellig sammenkomst, og I skal faste og ofre ildoffer til Herren. 27Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen; då skolen I hålla en helig sammankomst, och I skolen då späka eder; och I skolen offra eldsoffer åt HERREN.
28I maa intet Arbejde gøre paa denne Dag, thi det er Forsoningsdagen, den skal skaffe eder Soning for HERREN eders Guds Aasyn.28Den dag skal I ikke gjøre noget arbeid; for det er en sonings-dag; da skal det gjøres soning for eder for Herrens, eders Guds åsyn. 28Och I skolen intet arbete göra på denna samma dag, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för eder inför HERRENS, eder Guds, ansikte.
29Thi enhver, som ikke faster paa denne Dag, skal udryddes af sin Slægt;29For enhver som ikke faster den dag, skal utryddes av sitt folk. 29Och var och en som icke späker sig på denna samma dag skall utrotas ur sin släkt.
DANNORSVE
30og enhver, der gør noget som helst Arbejde paa denne Dag, det Menneske vil jeg udslette af hans Folk.30Og enhver som gjør noget arbeid den dag, han skal utryddes av sitt folk. 30Och var och en som gör något arbete på denna samma dag, honom skall jag förgöra ur hans folk.
31I maa intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig Anordning fra Slægt til Slægt, overalt hvor I bor.31Intet arbeid må I gjøre den dag; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt, hvor I så bor. 31Intet arbete skolen I då göra Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta.
32Den skal være eder en fuldkommen Hviledag, og I skal faste; paa den niende Dag i Maaneden om Aftenen, fra denne Aften til næste Aften skal I holde eders Hviledag.32En høihellig sabbat skal den være for eder, og I skal faste; på den niende dag i måneden om aftenen, fra den aften til den næste, skal I holde eders sabbatshvile. 32En vilosabbat skall den vara för eder, och I skolen då späka eder. På nionde dagen i månaden, om aftonen, skolen I hålla denna eder sabbatsvila, från afton till afton.
DANNORSVE
33HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:33Og Herren talte til Moses og sa: 33Och HERREN talade till Mose och sade:
34Tal til Israeliterne og sig: Den femtende Dag i samme syvende Maaned skal Løvhyttefesten fejres, den skal fejres i syv Dage for HERREN.34Tal til Israels barn og si: På den femtende dag i denne samme syvende måned skal løvsalenes fest holdes for Herren, og den skal vare syv dager. 34Tala till Israels barn och säg: På femtonde dagen i samma sjunde månad är HERRENS lövhyddohögtid, i sju dagar.
35Paa den første Dag skal der holdes Højtidsstævne, I maa intet Arbejde gøre.35På den første dag skal det være en hellig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning. 35På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst; ingen arbetssyssla skolen I då göra.
36Syv Dage skal I bringe HERREN Ildofre; og paa den ottende Dag skal I holde Højtidsstævne og bringe HERREN Ildofre; det er festlig Samling, I maa intet Arbejde gøre.36I syv dager skal I ofre ildoffer til Herren; på den åttende dag skal I holde en hellig sammenkomst og ofre ildoffer til Herren; det er en festsammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning. 36I sju dagar skolen I offra eldsoffer åt HERREN. På den åttonde dagen skolen I hålla en helig sammankomst och skolen offra eldsoffer åt HERREN. Då är högtidsförsamling; ingen arbetssyssla skolen I då göra.
DANNORSVE
37Det er HERRENS Festtider, hvilke I skal udraabe som Højtidsstævner, ved hvilke der skal bringes HERREN Ildofre, Brændofre og Afgrødeofre, Slagtofre og Drikofre, hver Dag de for den bestemte Ofre,37Dette er Herrens høitider; dem skal I utrope som hellige sammenkomster, og på dem skal I ofre Herren ildoffer, brennoffer og matoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører dagen til, 37Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster, och på vilka I skolen offra eldsoffer åt HERREN, brännoffer och spisoffer, slaktoffer och drickoffer, var dag de för den dagen bestämda offren --
38foruden HERRENS Sabbater og foruden eders Gaver og alle eders Løfteofre og alle eders Frivilligofre, som I giver HERREN.38foruten Herrens sabbater og foruten eders gaver og foruten alle eders lovede offer og foruten alle eders frivillige offer som I gir Herren. 38detta förutom HERRENS sabbater, och förutom edra övriga gåvor, och förutom alla edra löftesoffer, och förutom alla frivilliga offer som I given åt HERREN.
39Men den femtende Dag i den syvende Maaned, naar I har indsamlet Landets Afgrøde, skal I fejre HERRENS Højtid, og den skal fejres i syv Dage. Paa den første Dag skal der holdes Hviledag, og paa den ottende Dag skal der holdes Hviledag.39Men på den femtende dag i den syvende måned, når I innsamler landets grøde, skal I holde Herrens fest, og den skal vare i syv dager; den første dag skal være hviledag, og den åttende dag skal være hviledag. 39Men på femtonde dagen i sjunde månaden, när I inbärgen avkastningen av landet, skolen I fira HERRENS högtid, i sju dagar. På den första dagen är sabbatsvila, på den åttonde dagen är ock sabbatsvila.
40Den første Dag skal I tage eder smukke Træfrugter, Palmegrene og Kviste af Løvtræer og Vidjer fra Bækkene og i syv Dage være glade for HERREN eders Guds Aasyn.40Og den første dag skal I ta frukter av fagre trær, palmegrener og kvister av løvrike trær og siljer som vokser ved bekkene; og I skal være glade for Herrens, eders Guds åsyn i syv dager. 40Och I skolen på den första dagen taga frukt av edra skönaste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd, och skolen så vara glada i sju dagar inför HERRENS, eder Guds, ansikte.
41I skal fejre den som en Højtid for HERREN syv Dage om Aaret; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt; i den syvende Maaned skal I fejre den.41Denne høitid skal I holde som en fest for Herren syv dager om året; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt; i den syvende måned skal I holde den. 41I skolen fira denna högtid såsom en HERRENS högtid sju dagar om året. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte; i sjunde månaden skolen I fira den.
DANNORSVE
42I skal bo i Løvhytter i syv Dage, alle indfødte i Israel skal bo i Løvhytter,42I skal bo i løvhytter i syv dager, alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, 42Då skolen I bo i lövhyddor i sju dagar; alla de som äro infödingar i Israel skola bo i lövhyddor,
43for at eders Efterkommere kan vide, at jeg lod Israeliterne bo i Løvhytter, da jeg førte dem ud af Ægypten. Jeg er HERREN eders Gud!43forat eders efterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av Egyptens land; jeg er Herren eders Gud. 43för att edra efterkommande må veta huru jag lät Israels barn bo i lövhyddor, när jag förde dem ut ur Egyptens land Jag är HERREN, eder Gud.
44Og Moses kundgjorde Israeliterne HERRENS Festtider.44Og Moses kunngjorde Herrens høitider for Israels barn. 44Och Mose talade till Israels barn om dessa HERRENS högtider.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Leviticus 22
Top of Page
Top of Page