Esajas 10:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ve dem, der giver Ulykkeslove og ivrigt fører Uret til Bogs

Norsk (1930)
Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser

Svenska (1917)
Ve eder som stadgen orättfärdiga stadgar! I skriven, men våldslagar skriven I

King James Bible
Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness which they have prescribed;

English Revised Version
Woe unto them that decree unrighteous decrees, and to the writers that write perverseness:
Bibel Viden Treasury

A.

3291. B.C.

713
woe

Esajas 3:11
ve den gudløse, ham gaar det ilde; han faar, som hans Hænder har gjort.

Esajas 5:8,11,18,20-22
Ve dem, der føjer Hus til Hus, dem, der lægger Mark til Mark, saa der ikke er Plads tilbage, men kun I har Landet i Eje.…

Jeremias 22:13
Ve ham, der bygger Hus uden Retfærd, Sale uden Ret, lader Landsmand trælle for intet, ej giver ham Løn,

Habakkuk 2:6,9,12,15,19
Visselig skal de alle istemme en Haansang, en Smædevise fuld af Hentydninger til ham og sige: Ve ham, der dynger andres Gods op — hvor længe? — og læsser Pantegods paa sig!…

Matthæus 11:21
»Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsajda! thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i eder, vare skete i Tyrus og Sidon, da havde de for længe siden omvendt sig i Sæk og Aske.

Matthæus 23:13-16,23,27,29
Men ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I tillukke Himmeriges Rige for Menneskene; thi I gaa ikke derind, og dem, som ville gaa ind, tillade I det ikke.…

Matthæus 26:24
Menneskesønnen gaar vel bort, som der er skrevet om ham; men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forraadt! Det var godt for det Menneske, om han ikke var født.«

Lukas 11:42-44,46,47,52
Men ve eder, I Farisæere! thi I give Tiende af Mynte og Rude og alle Haande Urter og forbigaa Retten og Kærligheden til Gud; disse Ting burde man gøre og ikke forsømme hine.…

Judas 1:11
Ve dem! thi de ere gaaede paa Kains Vej og have styrtet sig i Bileams Vildfarelse for Vindings Skyld og ere gaaede til Grunde i Horas Genstridighed.

them

1.Kongebog 21:13
og de to Niddinger kom og satte sig lige over for ham og vidnede imod ham i Folkets Paahør og sagde: »Nabot har forbandet Gud og Kongen!« Og derpaa førte de ham uden for Byen og stenede ham til Døde.

Ester 3:10-13
Da tog Kongen Seglringen af sin Haand og gav den til Agagiten Haman, Hammedatas Søn, Jødernes Fjende,…

Salmerne 58:2
Nej, alle øver I Uret paa Jord, eders Hænder udvejer Vold.

Salmerne 94:20,21
Staar du i Pagt med Fordærvelsens Domstol, der skaber Uret i Lovens Navn?…

Daniel 6:8,9
Derfor skal du, o Konge, udstede Forbudet og lade en Skrivelse udgaa, som efter Medernes og Persernes uryggelige Lov ikke kan tages tilbage.«…

Mika 3:1-4,9-11
Da sagde jeg: Hør dog, I Jakobs Høvdinger, I Dommere af Israels Hus! Kan Kendskab til Ret ej ventes af eder,…

Mika 6:16
Du fulgte Omris Skikke, al Akabs Huses Færd; I vandrede efter deres Raad, saa jeg maa gøre dig til Ørk og Byens Borgere til Spot; Folkenes Haan skal I bære.

Johannes 9:22
Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulde han udelukkes af Synagogen.

Johannes 19:6
Da nu Ypperstepræsterne og Svendene saa ham, raabte de og sagde: »Korsfæst! korsfæst!« Pilatus siger til dem: »Tager I ham og korsfæster ham; thi jeg finder ikke Skyld hos ham.«

that write grievousness.

Links
Esajas 10:1 InterlinearEsajas 10:1 FlersprogedeIsaías 10:1 SpanskÉsaïe 10:1 FranskeJesaja 10:1 TyskEsajas 10:1 KinesiskIsaiah 10:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 10
1Ve dem, der giver Ulykkeslove og ivrigt fører Uret til Bogs 2for at trænge de ringe fra Retten og røve de armes Ret i mit Folk, at Enker kan blive deres Bytte og faderløse kan plyndres.…
Krydshenvisninger
Salmerne 58:2
Nej, alle øver I Uret paa Jord, eders Hænder udvejer Vold.

Salmerne 94:20
Staar du i Pagt med Fordærvelsens Domstol, der skaber Uret i Lovens Navn?

Esajas 3:14
HERREN møder til Doms med de Ældste i sit Folk og dets Fyrster: »Det er jer, som gnaved Vingaarden af, I har Rov fra den arme til Huse.

Esajas 5:23
som for Gave giver den skyldige Ret og røver den skyldfri Retten, han har.

Esajas 29:21
som med Ord faar et Menneske gjort skyldigt, lægger Fælde for Dommeren i Porten og kuer en retfærdig ved Opspind.

Esajas 59:4
Med Ret stævner ingen til Doms eller fører ærligt sin Sag. Man stoler paa tomt, taler falsk, man undfanger Kval, føder Uret.

Esajas 59:13
Vi faldt fra og fornægtede HERREN, veg langt bort fra vor Gud, vor Tale var Vold og Frafald, og vi fremførte Løgne fra Hjertet.

Daniel 6:8
Derfor skal du, o Konge, udstede Forbudet og lade en Skrivelse udgaa, som efter Medernes og Persernes uryggelige Lov ikke kan tages tilbage.«

Esajas 9:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden