1.Mosebog 8:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Da ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvæget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, saa at Vandet begyndte at falde;

Norsk (1930)
Da kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.

Svenska (1917)
Då tänkte Gud på Noa och på alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan;

King James Bible
And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;

English Revised Version
And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that were with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;
Bibel Viden Treasury

God remembered.

1.Mosebog 19:29
Da Gud tilintetgjorde Jordanegnens Byer, kom han Abraham i Hu og førte Lot ud af Ødelæggelsen, som han lod komme over de Byer, Lot boede i.

1.Mosebog 30:22
Saa kom Gud Rakel i Hu, og Gud bønhørte hende og aabnede hendes Moderliv,

2.Mosebog 2:24
Da hørte Gud deres Jamren, og Gud ihukom sin Pagt med Abraham, Isak og Jakob,

1.Samuel 1:19
Næste Morgen stod de tidligt op og kastede sig ned for HERRENS Aasyn; og saa vendte de tilbage og kom hjem til deres Hus i Rama. Og Elkana kendte sin Hustru Hanna, og HERREN kom hende i Hu;

Nehemias 13:14,22,29,31
Kom mig det i Hu, min Gud, og udslet ikke de Kærlighedsgerninger, jeg har gjort mod min Guds Hus til Gavn for Tjenesten der!…

Job 14:13
Tag dog og gem mig i Dødens Rige, skjul mig, indtil din Vrede er ovre, sæt mig en Frist og kom mig i Hu!

Salmerne 106:4
Husk os, HERRE, naar dit Folk finder Naade, lad os faa godt af din Frelse,

Salmerne 132:1
Sang til Festrejserne. HERRE, kom David i Hu for al hans Møje,

Salmerne 136:23
Som kom os i Hu i vor Ringhed; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 137:7
HERRE, ihukom Edoms Sønner for Jerusalems Dag, at de raabte: »Nedbryd, nedbryd lige til Grunden!«

Amos 8:7
HERREN svor ved Jakobs Stolthed: Aldrig glemmer jeg een af deres Gerninger!

Habakkuk 3:2
HERRE, jeg har hørt dit Ry, jeg har skuet din Gerning, HERRE. Fuldbyrd det i Aarenes Løb, aabenbar dig i Aarenes Løb, kom Barmhjertighed i Hu under Vreden!

Aabenbaring 16:19
Og den store Stad blev til tre Dele, og Folkeslagenes Stæder faldt; og Gud kom det store Babylon i Hu for at give det Bægeret med sin Vredes Harmes Vin.

Aabenbaring 18:5
Thi hendes Synder ere opdyngede indtil Himmelen, og Gud har kommet hendes Uretfærdigheder i Hu.

the cattle.

4.Mosebog 22:32
Men HERRENS Engel sagde til ham: »Hvorfor slog du dit Æsel de tre Gange? Se, jeg er gaaet ud for at staa dig imod, thi du handlede overilet ved at rejse imod min Vilje.

Salmerne 36:6
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Jonas 4:11
Og jeg skulde ikke ynkes over Nineve, den store Stad med mer end tolv Gange 10 000 Mennesker, som ikke kan skelne højre fra venstre, og meget Kvæg.«

Romerne 8:20-22
Thi Skabningen blev underlagt Forfængeligheden, ikke med sin Villie, men for hans Skyld, som lagde den derunder,…

a wind.

2.Mosebog 14:21
Moses rakte da sin Haand ud over Havet, og HERREN drev Havet bort med en stærk Østenstorm, der blæste hele Natten, og han gjorde Havet til tørt Land. Og Vandet delte sig.

Salmerne 104:7-9
For din Trusel flyede de, skræmtes bort ved din Tordenrøst,…

Ordsprogene 25:23
Nordenvind fremkalder Regn, bagtalende Tunge vrede Miner.

Links
1.Mosebog 8:1 Interlinear1.Mosebog 8:1 FlersprogedeGénesis 8:1 SpanskGenèse 8:1 Franske1 Mose 8:1 Tysk1.Mosebog 8:1 KinesiskGenesis 8:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 8
1Da ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvæget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, saa at Vandet begyndte at falde; 2Verdensdybets Kilder og Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede,…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 19:29
Da Gud tilintetgjorde Jordanegnens Byer, kom han Abraham i Hu og førte Lot ud af Ødelæggelsen, som han lod komme over de Byer, Lot boede i.

2.Mosebog 2:24
Da hørte Gud deres Jamren, og Gud ihukom sin Pagt med Abraham, Isak og Jakob,

2.Mosebog 14:21
Moses rakte da sin Haand ud over Havet, og HERREN drev Havet bort med en stærk Østenstorm, der blæste hele Natten, og han gjorde Havet til tørt Land. Og Vandet delte sig.

2.Mosebog 15:10
Du blæste med din Aande, Havet skjulte dem; de sank som Bly i de vældige Vande.

4.Mosebog 10:9
Naar I drager i Krig i eders Land mod en Fjende, der angriber eder, og blæser Alarm med Trompeterne, skal I ihukommes for HERREN eders Guds Aasyn og frelses fra eders Fjender.

1.Samuel 1:19
Næste Morgen stod de tidligt op og kastede sig ned for HERRENS Aasyn; og saa vendte de tilbage og kom hjem til deres Hus i Rama. Og Elkana kendte sin Hustru Hanna, og HERREN kom hende i Hu;

Job 12:15
han dæmmer for Vandet, og Tørke kommer, han slipper det løs, og det omvælter Jorden.

Salmerne 29:10
HERREN tog Sæde og sendte Vandfloden, HERREN tog Sæde som Konge for evigt.

Salmerne 105:42
Thi han kom sit hellige Ord i Hu til Abraham, sin Tjener;

Esajas 44:27
Jeg siger til Dybet: »Bliv tørt, dine Floder gør jeg tørre!«

Nahum 1:4
Han truer og udtørrer Havet, gør alle Strømme tørre; Basan og Karmel vansmægter, Libanons Skud visner hen.

1.Mosebog 7:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden