1.Mosebog 14:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og priset være Gud den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Haand!« Og Abram gav ham Tiende af alt.

Norsk (1930)
Og lovet være den høieste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham tiende av alt.

Svenska (1917)
Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina ovänner i din hand!» Och Abram gav honom tionde av allt.

King James Bible
And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all.

English Revised Version
and blessed be God Most High, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him a tenth of all.
Bibel Viden Treasury

blessed.

1.Mosebog 9:26
Fremdeles sagde han: »Lovet være HERREN, Sems Gud, og Kana'an blive hans Træl!

1.Mosebog 24:27
idet han sagde: »Lovet være HERREN, min Herre Abrahams Gud, som ikke har unddraget min Herre sin Miskundhed og Trofasthed! HERREN har ført mig paa Vejen til min Herres Broders Hus.«

Salmerne 68:19
Lovet være Herren! Fra Dag til Dag bærer han vore Byrder; Gud er vor Frelse. — Sela.

Salmerne 72:17-19
Velsignet være hans Navn evindelig, hans Navn skal leve, mens Solen skinner. Ved ham skal man velsigne sig, alle Folk skal prise ham lykkelig!…

Salmerne 144:1
Af David. Lovet være HERREN, min Klippe, som oplærer mine hænder til Strid, mine Fingre til Krig,

Efeserne 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,

1.Peter 1:3,4
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,…

which.

Josva 10:42
Og alle hine Konger og deres Lande undertvang Josua med et Slag; thi HERREN, Israels Gud, kæmpede for Israel.

Salmerne 44:3
thi de fik ej Landet i Eje med Sværdet, det var ej deres Arm, der gav dem Sejr, men det var din højre, din Arm og dit Ansigts Lys, thi du havde dem kær.

tithes.

1.Mosebog 28:22
og denne Sten, som jeg har rejst som en Støtte, skal være Guds Hus, og af alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig Tiende!«

3.Mosebog 27:30-32
Al Tiende af Landet, baade af Landets Sæd og Træernes Frugt, tilhører HERREN, det er helliget HERREN.…

4.Mosebog 28:26
Paa Førstegrødens Dag, naar I bringer HERREN Afgrødeoffer af den ny Afgrøde paa eders Ugefest, skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde maa I udføre.

5.Mosebog 12:17
Men inden dine Porte maa du ikke nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie eller de førstefødte af dit Hornkvæg og Smaakvæg eller noget af dine Løfteofre og Frivilligofre eller nogen af dine Offerydelser;

5.Mosebog 14:23,28
og for HERREN din Guds Aasyn, paa det Sted, han udvælger til Bolig for sit Navn, skal du nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie og de førstefødte af dit Hornkvæg og Smaakvæg, for at du kan lære at frygte HERREN din Gud alle Dage.…

2.Krønikebog 31:5,6,12
Saa snart det Bud kom ud, bragte Israeliterne i rigelig Mængde Førstegrøde af Korn, Most, Olie og Honning og al Markens Afgrøde, og de gav Tiende af alt i rigeligt Maal;…

Nehemias 10:37
og Førstegrøden af vort Grovmel og af Frugten af alle Slags Træer, af Most og Olie vil vi bringe til Kamrene i vor Guds Hus til Præsterne og Tienden af vore Marker til Leviterne. Leviterne samler selv Tienden ind i alle de Byer, hvor vi har vort Agerbrug;

Nehemias 13:12
Saa bragte hele Juda Tienden af Kornet, Mosten og Olien til Forraadskamrene;

Amos 4:4
Kom til Betel og synd, til Gilgal og synd end mer, bring Slagtofre næste Morgen, Tiender Tredjedagen,

Malakias 3:8,10
Skal et Menneske bedrage Gud? I bedrager mig jo! Og I spørger: »Hvorved har vi bedraget dig?« Med Tienden og Offerydelsen!…

Lukas 18:12
Jeg faster to Gange om Ugen, jeg giver Tiende af al min indtægt.

Romerne 15:16
til iblandt Hedningerne at være en Kristi Jesu Offertjener, der som Præst betjener Guds Evangelium, for at Hedningerne maa blive et velbehageligt Offer, helliget ved den Helligaand.

Hebræerne 7:4-9
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.…

Links
1.Mosebog 14:20 Interlinear1.Mosebog 14:20 FlersprogedeGénesis 14:20 SpanskGenèse 14:20 Franske1 Mose 14:20 Tysk1.Mosebog 14:20 KinesiskGenesis 14:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 14
19og velsignede ham med de Ord: »Priset være Abram for Gud den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber, 20og priset være Gud den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Haand!« Og Abram gav ham Tiende af alt. 21Sodomas Konge sagde derpaa til Abram: »Giv mig Menneskene og behold selv Godset!«…
Krydshenvisninger
Hebræerne 7:4
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.

1.Mosebog 9:26
Fremdeles sagde han: »Lovet være HERREN, Sems Gud, og Kana'an blive hans Træl!

1.Mosebog 14:21
Sodomas Konge sagde derpaa til Abram: »Giv mig Menneskene og behold selv Godset!«

2.Mosebog 18:10
Og Jetro sagde: »Lovet være HERREN, som har frelst eder af Ægypternes og Faraos Haand!

1.Mosebog 14:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden