1.Timotheus 3:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi de, som have tjent vel i Menigheden, de erhverve sig selv en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen paa Kristus Jesus.

Norsk (1930)
For de som har vært gode menighets-tjenere, vinner sig et godt stade og megen frimodighet i troen på Kristus Jesus.

Svenska (1917)
Ty de som hava väl skött en församlingstjänares syssla, de vinna en aktad ställning och kunna i tron, den tro de hava i Kristus Jesus, uppträda med mycken frimodighet.

King James Bible
For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.

English Revised Version
For they that have served well as deacons gain to themselves a good standing, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
Bibel Viden Treasury

they.

Matthæus 25:21
Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gaa ind til din Herres Glæde!

Lukas 16:10-12
Den, som er tro i det mindste, er ogsaa tro i meget, og den, som er uretfærdig i det mindste, er ogsaa uretfærdig i meget.…

Lukas 19:17
Og han sagde til ham: Vel, du gode Tjener! efterdi du har været tro i det mindste, skal du have Magt over ti Byer.

used.

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Romerne 12:7,8
eller en Tjeneste, da lader os tage Vare paa Tjenesten; eller om nogen lærer, paa Lærergerningen;…

1.Korinther 16:15
Men jeg formaner eder, Brødre — I kende Stefanas's Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige —

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

1.Peter 4:10,11
Eftersom enhver har faaet en Naadegave, skulle I tjene hverandre dermed som gode Husholdere over Guds mangfoldige Naade.…

degree.

Apostlenes G. 21:35
Men da han kom paa Trappen, gik det saaledes, at han maatte bæres af Stridsmændene paa Grund af Skarens Voldsomhed;

*Gr:

great.

Apostlenes G. 6:5,8,15
Og denne Tale behagede hele Mængden; og de udvalgte Stefanus, en Mand fuld af Tro og den Helligaand, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en Proselyt fra Antiokia;…

Apostlenes G. 7:1
Men Ypperstepræsten sagde: »Forholder dette sig saaledes?«

*etc:

Filipperne 1:14
og de fleste af Brødrene fik i Tillid til Herren ved mine Lænker end mere Dristighed til at tale Guds Ord uden Frygt.

1.Thessaloniker 2:2
men skønt vi, som I vide, forud havde lidt og vare blevne mishandlede i Filippi, fik vi Frimodighed i vor Gud til at tale Guds Evangelium til eder under megen Kamp.

2.Timotheus 2:1
Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Naaden i Kristus Jesus;

Links
1.Timotheus 3:13 Interlinear1.Timotheus 3:13 Flersprogede1 Timoteo 3:13 Spansk1 Timothée 3:13 Franske1 Timotheus 3:13 Tysk1.Timotheus 3:13 Kinesisk1 Timothy 3:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 3
12En Menighedstjener skal være een Kvindes Mand og forestaa sine Børn og sit eget Hus vel. 13Thi de, som have tjent vel i Menigheden, de erhverve sig selv en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen paa Kristus Jesus.
Krydshenvisninger
Matthæus 25:21
Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gaa ind til din Herres Glæde!

1.Timotheus 3:14
Disse Ting skriver jeg dig til, ihvorvel jeg haaber at komme snart til dig;

1.Timotheus 3:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden