1.Korinther 2:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Aands og Krafts Bevisning,

Norsk (1930)
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,

Svenska (1917)
Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;

King James Bible
And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:

English Revised Version
And my speech and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
Bibel Viden Treasury

my speech.

Apostlenes G. 20:27
thi jeg unddrog mig ikke fra at forkynde eder hele Guds Raad.

not.

1.Korinther 2:1,13
Og jeg, Brødre! da jeg kom til eder, kom jeg ikke og forkyndte eder Gud Vidnesbyrd med Stormægtighed i Tale eller i Visdom;…

1.Korinther 1:17
Thi Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde Evangeliet, ikke med vise Ord, for at Kristi Kors ikke skulde tabe sin Kraft.

Dommer 14:15
og den fjerde Dag sagde de til Samsons Hustru: »Lok din Mand til at sige os Løsningen, ellers brænder vi dig og din Faders Hus inde! Har I budt os herhen for at tage alting fra os?«

Dommer 16:5
Da kom Filisternes Fyrster til hende og sagde til hende: »Se at lokke ud af ham, hvad det er, der giver ham hans vældige Kræfter, og hvorledes vi kan faa Bugt med ham, saa vi kan binde og kue ham, saa vil vi hver give dig 1100 Sekel Sølv!«

2.Samuel 14:17-20
Og din Trælkvinde tænkte: Min Herre Kongens Ord vil være mig en Lindring; thi min Herre Kongen er som en Guds Engel til at skønne over godt og ondt! HERREN din Gud være med dig!«…

2.Samuel 15:2-6
og om Morgenen stillede han sig ved Portvejen, og naar nogen gik til Kongen for at faa en Retssag afgjort, kaldte Absalom ham til sig og spurgte ham: »Hvilken By er du fra?« Naar han da svarede: »Din Træl er fra den eller den af Israels Stammer!«…

1.Kongebog 22:13,14
Men Budet, der var gaaet efter Mika, sagde til ham: Se, Profeterne har alle som een givet Kongen gunstigt Svar. Tal du nu som de og giv gunstigt Svar!…

2.Krønikebog 18:19-21
og HERREN sagde: Hvem vil daare Kong Akab af Israel, saa han drager op og falder ved Ramot i Gilead? En sagde nu et, en anden et andet;…

Ordsprogene 7:21
Hun lokked ham med mange fagre Ord, forførte ham med sleske Læber;

Ordsprogene 20:19
Bagtaleren røber, hvad ham er betroet, hav ej med en aabenmundet at gøre!

Jeremias 20:10
thi jeg hører mange hviske, trindt om er Rædsel: »Angiv ham!« og: »Vi vil angive ham!« Alle mine Venner lurer paa et Fejltrin af mig: »Maaske gaar han i Fælden, saa vi faar ham i vor Magt, og da kan vi hævne os paa ham!«

Ezekiel 13:6,10,11
De skuede Tomhed og spaaede Løgn, idet de sagde: »Saa lyder det fra HERREN!« uden at HERREN havde sendt dem, og dog ventede de Ordet stadfæstet,…

Romerne 16:18
Thi saadanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter.

Kolossenserne 2:4
Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage eder med lokkende Tale.

2.Peter 1:16
Thi vi have ikke fulgt kløgtigt opdigtede Fabler, da vi kundgjorde eder vor Herres Jesu Kristi Kraft og Tilkommelse, men vi have været Øjenvidner til hans Majestæt,

2.Peter 2:18
Thi dem, som ere lige ved at undslippe fra dem, der vandre i Vildfarelse, løkke de i Kødets Begæringer ved Uterligheder, idet de tale Tomheds overmodige Ord

enticing.

Apostlenes G. 26:28
Men Agrippa sagde til Paulus: »Der fattes lidet i, at du overtaler mig til at blive en Kristen.«

Galaterne 1:10
Taler jeg da nu Mennesker til Villie, eller Gud? eller søger jeg at behage Mennesker? Dersom jeg endnu vilde behage Mennesker, da var jeg ikke en Kristi Tjener.

but.

1.Korinther 4:20
Thi Guds Rige bestaar ikke i Ord, men i Kraft.

Johannes 16:8-15
Og naar han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.…

Romerne 15:19
ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Aands Kraft, saa at jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til fulde forkyndt Kristi Evangelium;

1.Thessaloniker 1:5
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

1.Peter 1:12
Og det blev dem aabenbaret, at det ikke var dem selv, men eder, de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder kundgjorte ved dem, der have forkyndt eder Evangeliet i den Helligaand, som blev sendt fra Himmelen, hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

Links
1.Korinther 2:4 Interlinear1.Korinther 2:4 Flersprogede1 Corintios 2:4 Spansk1 Corinthiens 2:4 Franske1 Korinther 2:4 Tysk1.Korinther 2:4 Kinesisk1 Corinthians 2:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 2
3og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven, 4og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Aands og Krafts Bevisning, 5for at eders Tro ikke skulde bero paa Menneskers Visdom, men paa Guds Kraft.
Krydshenvisninger
Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

Romerne 15:19
ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Aands Kraft, saa at jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til fulde forkyndt Kristi Evangelium;

1.Korinther 1:17
Thi Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde Evangeliet, ikke med vise Ord, for at Kristi Kors ikke skulde tabe sin Kraft.

1.Korinther 2:1
Og jeg, Brødre! da jeg kom til eder, kom jeg ikke og forkyndte eder Gud Vidnesbyrd med Stormægtighed i Tale eller i Visdom;

1.Korinther 2:13
og dette tale vi ogsaa, ikke med Ord, lærte af menneskelig Visdom, men med Ord, lærte af Aanden, idet vi tolke aandelige Ting med aandelige Ord.

1.Korinther 4:20
Thi Guds Rige bestaar ikke i Ord, men i Kraft.

2.Korinther 6:6
ved Renhed, ved Kundskab, ved Langmodighed, ved Velvillighed, ved den Helligaand, ved uskrømtet Kærlighed,

1.Korinther 2:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden