Salmerne 89:51
hvorledes dine Fjender haaner, HERRE, hvorledes de haaner din Salvedes Fodspor.
Bibel Viden Treasury

they have

Matthæus 5:10-12
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.…

Apostlenes G. 5:41
Saa gik de da glade bort fra Raadets Aasyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.

1.Korinther 4:12,13
og arbejde møjsommeligt med vore egne Hænder. Udskælder man os, velsigne vi; forfølger man os, finde vi os deri;…

Hebræerne 10:33
idet I dels selv ved Forhaanelser og Trængsler bleve et Skuespil, dels gjorde fælles Sag med dem, som fristede saadanne Kaar.

Hebræerne 11:36
Andre maatte friste Forhaanelser og Hudstrygelser, tilmed Lænker og Fængsel;

footsteps

Salmerne 56:5,6
De oplægger stadig Raad imod mig, alle deres Tanker gaar ud paa ondt.…

Salmerne 57:3
han sender mig Hjælp fra Himlen og frelser min Sjæl fra dem, som vil mig til Livs. Gud sender sin Naade og Trofasthed.

2.Samuel 16:7,8
Og Simeï forbandede ham med de Ord: »Bort, bort med dig, din Blodhund, din Usling!…

Matthæus 12:24
Men da Farisæerne hørte det, sagde de: »Denne uddriver ikke de onde Aander uden ved Beelzebul, de onde Aanders Fyrste.«

Matthæus 26:61
»Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det op i tre Dage.«

Johannes 8:48
Jøderne svarede og sagde til ham: »Sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og er besat?«

1.Peter 2:20,21
Thi hvad Ros er det, om I holde ud, naar I Synde og derfor faa Næveslag? Men dersom I holde ud, naar I gøre det gode og lide derfor, dette finder Yndest hos Gud.…

1.Peter 3:16
idet I have en god Samvittighed, for at de, der laste eders gode Vandel i Kristus, maa blive til Skamme, naar de bagtale eder som Ugerningsmænd.

1.Peter 4:14-16
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.…

Links
Salmerne 89:51 InterlinearSalmerne 89:51 FlersprogedeSalmos 89:51 SpanskPsaume 89:51 FranskePsalm 89:51 TyskSalmerne 89:51 KinesiskPsalm 89:51 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 89:50
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden