Salmerne 104:24
Hvor mange er dine Gerninger, HERRE, du gjorde dem alle med Visdom; Jorden er fuld af, hvad du har skabt!
Bibel Viden Treasury

how

Salmerne 8:3
Naar jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Maanen og Stjernerne, som du skabte,

Salmerne 40:5
Mange Undere gjorde du, HERRE min Gud, og mange Tanker tænkte du for os; de kan ikke opregnes for dig; ellers forkyndte og fortalte jeg dem; til at tælles er de for mange.

Salmerne 107:31
Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn,

Nehemias 9:6
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Job 5:9
som øver ufattelig Vælde og Undere uden Tal,

in wisdom

Salmerne 136:5
Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!

1.Mosebog 1:31
Og Gud saa alt, hvad han havde gjort, og se, det var saare godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag.

Ordsprogene 3:19,20
HERREN grundlagde Jorden med Visdom, grundfæsted Himlen med Indsigt;…

Ordsprogene 8:22
Mig skabte HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, førend han skabte andet;

Jeremias 10:12
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin Indsigt udspændte han Himmelen.

Romerne 11:33
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!

Efeserne 1:8
som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand,

Efeserne 3:10
for at Guds mangfoldige Visdom skulde nu ved Menigheden blive kundgjort for Magterne og Myndighederne i det himmelske,

the earth

Salmerne 24:1
Af David. En Salme. HERRENS er Jorden og dens Fylde, Jorderig og de, som bor derpaa;

Salmerne 50:10-12
thi mig tilhører alt Skovens Vildt, Dyrene paa de tusinde Bjerge;…

Salmerne 65:11
Med din Herlighed kroner du Aaret, dine Vognspor flyder af Fedme;

1.Mosebog 1:11,12,24,25
Derpaa sagde Gud: »Jorden lade fremspire grønne Urter, der bærer Frø, og Frugttræer, der bærer Frugt med Kærne, paa Jorden!« Og saaledes skete det:…

1.Timotheus 6:17
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

Links
Salmerne 104:24 InterlinearSalmerne 104:24 FlersprogedeSalmos 104:24 SpanskPsaume 104:24 FranskePsalm 104:24 TyskSalmerne 104:24 KinesiskPsalm 104:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 104:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden