Matthæus 4:3
Og Fristeren gik til ham og sagde: »Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød.«
Bibel Viden Treasury

the tempter.

Job 1:9-12
Men Satan svarede HERREN: »Mon det er for intet, Job frygter Gud?…

Job 2:4-7
Men Satan svarede HERREN: »Hud for Hud! En Mand giver alt, hvad han ejer, for sit Liv!…

Lukas 22:31,32
Men Herren sagde: »Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede.…

1.Thessaloniker 3:5
Derfor sendte ogsaa jeg Bud, da jeg ikke længer kunde udholde det, for at faa Besked om eders Tro, om maaske Fristeren skulde have fristet eder, og vor Møje skulde blive forgæves.

Aabenbaring 2:10
Frygt ikke, for hvad du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livets Krone.

Aabenbaring 12:9-11
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet paa Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.…

if.

Matthæus 3:17
Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Lukas 4:3,9
Og Djævelen sagde til ham: »Dersom du er Guds Søn, da sig til denne Sten, at den skal blive Brød.«…

command.

1.Mosebog 3:1-5
Men Slangen var træskere end alle Markens andre Dyr, som Gud HERREN havde gjort og den sagde til Kvinden: »Mon Gud virkelig ham sagt: I maa ikke spise af noget Træ i Haven?«…

1.Mosebog 25:29-34
Jakob havde engang kogt en Ret Mad, da Esau udmattet kom hjem fra Marken.…

2.Mosebog 16:3
og Israeliterne sagde til dem: »Var vi dog blot døde for HERRENS Haand i Ægypten, hvor vi sad ved Kødgryderne og kunde spise os mætte i Brød! Thi I har ført os ud i denne Ørken for at lade hele denne Forsamling dø af Sult.«

4.Mosebog 11:4-6
Men den sammenløbne Hob, som fandtes iblandt dem, blev lysten. Saa tog ogsaa Israeliterne til at græde igen, og de sagde: »Kunde vi dog faa Kød at spise!…

Salmerne 78:17-20
Men de blev ved at synde imod ham og vække den Højestes Vrede i Ørkenen;…

Hebræerne 12:16
at ikke nogen er en utugtig eller en vanhellig som Esau, der for een Ret Mad solgte sin Førstefødselsret.

Links
Matthæus 4:3 InterlinearMatthæus 4:3 FlersprogedeMateo 4:3 SpanskMatthieu 4:3 FranskeMatthaeus 4:3 TyskMatthæus 4:3 KinesiskMatthew 4:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 4:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden