Matthæus 14:30
Men da han saa det stærke Vejr, blev han bange; og da han begyndte at synke, raabte han og sagde: »Herre, frels mig!«
Bibel Viden Treasury

when.

Matthæus 26:69-75
Men Peter sad udenfor i Gaarden; og en Pige kom hen til ham og sagde: »Ogsaa du var med Jesus Galilæeren.«…

2.Kongebog 6:15
Næste Morgen tidlig, da den Guds Mand gik ud, se, da var Byen omringet af en Hær og Heste og Vogne, Da sagde hans Tjener til ham: »Ak, Herre, hvad skal vi dog gribe til?«

Markus 14:38,66-72
Vaager, og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse; Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«…

Lukas 22:54-61
Og de grebe ham og førte ham bort og bragte ham ind i Ypperstepræstens Hus; men Peter fulgte efter i Frastand.…

Johannes 18:25-27
Men Simon Peter stod og varmede sig. Da sagde de til ham: »Er ogsaa du af hans Disciple?« Han nægtede det og sagde: »Nej, jeg er ikke.«…

2.Timotheus 4:16,17
Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke maa tilregnes dem!)…

boisterous.

Matthæus 8:24,25
Og se, det blev en stærk Storm paa Søen, saa at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov.…

Salmerne 3:7
Rejs dig, HERRE, frels mig, min Gud, thi alle mine Fjender slog du paa Kind, du brød de gudløses Tænder!

Salmerne 69:1,2
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af David. (2) Frels mig Gud, thi Vandene naar mig til Sjælen,…

Salmerne 107:27-30
de tumled og raved som drukne, borte var al deres Visdom;…

Salmerne 116:3,4
Dødens Baand omspændte mig, Dødsrigets Angster greb mig, i Trængsel og Nød var jeg stedt.…

Klagesangene 3:54-57
Vand strømmed over mit Hoved, jeg tænkte: »Fortabt!«…

Jonas 2:2-7
og sagde: Jeg raabte i Nøden til HERREN, og han svarede mig; jeg skreg fra Dødsrigets Skød, og du hørte min Røst.…

2.Korinther 12:7-10
Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de høje Aabenbarelser, blev der givet mig en Torn i Kødet, en Satans Engel, for at han skulde slaa mig i Ansigtet, for at jeg ikke skulde hovmode mig.…

Links
Matthæus 14:30 InterlinearMatthæus 14:30 FlersprogedeMateo 14:30 SpanskMatthieu 14:30 FranskeMatthaeus 14:30 TyskMatthæus 14:30 KinesiskMatthew 14:30 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 14:29
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden