Job 3:5
Mulm og Mørke løse den ind, Taage lægge sig over den, Formørkelser skræmme den!
Bibel Viden Treasury

the shadow.

Job 10:21,22
før jeg for evigt gaar bort til Mørkets og Mulmets Land,…

Job 16:16
mit Ansigt er rødt af Graad, mine Øjenlaag hyllet i Mørke,

Job 24:17
For dem er Mørket Morgen, thi de er kendt med Mørkets Rædsler.

Job 28:3
Paa Mørket gør man en Ende og ransager indtil de dybeste Kroge Mørkets og Mulmets Sten;

Job 38:17
Mon Dødens Porte har vist sig for dig, skued du Mulmets Porte?

Salmerne 23:4
Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.

Salmerne 44:19
Dog knuste du os, hvor Sjakalerne bor, og indhylled os i Mørke.

Salmerne 107:10,14
De sad i Mulm og Mørke, bundne i Pine og Jern,…

Esajas 9:2
Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue saa stort et Lys; Lys straaler frem over dem, som bor i Mulmets Land.

Jeremias 2:6
De spurgte ikke: »Hvor er HERREN, som førte os op fra Ægypten og ledte os i Ørkenen, Ødemarkens og Kløfternes Land, Tørkens og Mulmets Land, Landet, hvor ingen færdes eller bor?«

Jeremias 13:16
Lad HERREN eders Gud faa Ære, før det mørkner, før I støder eders Fødder paa Skumringsbjerge, saa I maa bie paa Lys, men han gør det til Mulm, han gør det til Mørke.

Amos 5:8
Syvstjernens og Orions Skaber, han, som vender Mulm til Morgen og gør Dag til Nattemørke, som kalder ad Havets Vande og gyder dem ud over Jorden, HERREN er hans Navn!

Matthæus 4:16
det Folk, som sad i Mørke, har set et stort Lys, og for dem, som sad i Dødens Land og Skygge, for dem er der opgaaet et Lys.«

Lukas 1:79
for at skinne for dem, som sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind paa Fredens Vej,«

stain it.

5.Mosebog 4:11
Da traadte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hyllet i Mørke, Skyer og Mulm;

Ezekiel 30:3
Thi nær er Dagen, ja nær er HERRENS Dag; det bliver en Mulmets Dag, Hedningernes Tid.

Ezekiel 34:12
Som en Hyrde tager sig af sin Hjord paa Stormvejrets Dag, saaledes tager jeg mig af min Hjord og redder den fra de Steder, hvorhen de spredtes paa Skyernes og Mulmets Dag;

Joel 2:2
ja, nær er Mulms og Mørkes Dag, Skyers og Taages Dag. Et stort, et vældigt Folk er bredt som Gry over Bjerge. Dets Lige har aldrig været, skal aldrig komme herefter til fjerneste Slægters Aar.

Hebræerne 12:18
I ere jo ikke komne til en haandgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og Uvejr,

let the blackness.

Jeremias 4:28
Derfor sørger Jorden, og Himlen deroppe er sort; thi jeg talede og angrer det ikke, tænkte og gaar ikke fra det.

Amos 8:10
Jeg vender eders Fester til Sorg og alle eders Sange til klage, lægger Sæk om alle Lænder, gør hvert et Hoved skaldet, bringer Sorg som over en enbaaren, en bitter Dag til sidst.

Links
Job 3:5 InterlinearJob 3:5 FlersprogedeJob 3:5 SpanskJob 3:5 FranskeHiob 3:5 TyskJob 3:5 KinesiskJob 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Job 3:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden