2.Mosebog 22:23
hvis I mishandler dem, og de raaber om Hjælp til mig, vil jeg visselig høre paa deres Klageraab,
Bibel Viden Treasury

they cry at all

5.Mosebog 15:9
Vogt dig for, at ikke saadan nedrig Tanke kommer op i dig: »Der er ikke længe til det syvende Aar, Friaaret!« saa du ser med onde Øjne paa din fattige Broder og ikke giver ham noget; thi da vil han raabe til HERREN over dig, og du vil paadrage dig Synd.

5.Mosebog 24:15
Dag for Dag skal du give ham hans Løn, saa at Solen ikke gaar ned derover, thi han er nødlidende og venter med Længsel derpaa. Ellers raaber han til HERREN over dig, og du paadrager dig Skyld.

Job 31:38,39
Har min Mark maattet skrige over mig og alle Furerne græde,…

Job 35:9
Man skriger over den megen Vold, raaber om Hjælp mod de mægtiges Arm,

Lukas 18:7
Skulde da Gud ikke skaffe sine udvalgte Ret, de, som raabe til ham Dag og Nat? og er han ikke langmodig, naar det gælder dem?

I will surely

Job 34:28
saa de voldte, at ringe raabte til ham, og han maatte høre de armes Skrig.

Salmerne 10:17,18
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til…

Salmerne 18:6
i min Vaande paakaldte jeg HERREN og raabte til min Gud. Han hørte min Røst fra sin Helligdom, mit Raab fandt ind til hans Ører!

Salmerne 140:12
Jeg ved, at HERREN vil føre de armes Sag og skaffe de fattige Ret.

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Salmerne 146:7-9
og skaffer de undertrykte Ret, som giver de sultne Brød! HERREN løser de fangne,…

Ordsprogene 22:22,23
Røv ej fra den ringe, fordi han er ringe, knus ikke den arme i Porten:…

Ordsprogene 23:10,11
Flyt ej ældgamle Skel, kom ikke paa faderløses Mark;…

Jakob 5:4
Se, den Løn skriger, som I have forholdt Arbejderne, der høstede eders Marker, og Høstfolkenes Raab ere komne ind for den Herre Zebaoths Øren.

Links
2.Mosebog 22:23 Interlinear2.Mosebog 22:23 FlersprogedeÉxodo 22:23 SpanskExode 22:23 Franske2 Mose 22:23 Tysk2.Mosebog 22:23 KinesiskExodus 22:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Mosebog 22:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden