2.Kongebog 14:10
Du har slaaet Edom, og det har gjort dig overmodig; lad dig nu nøje med den Ære og bliv, hvor du er! Hvorfor vil du udfordre Ulykken og udsætte baade dig selv og Juda for Fald?«
Bibel Viden Treasury

thine heart

5.Mosebog 8:14
lad saa ikke dit Hjerte blive hovmodigt, saa du glemmer HERREN din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset,

2.Krønikebog 26:16
Men da han var blevet mægtig, blev hans Hjerte overmodigt, saa han gjorde, hvad fordærveligt var; han handlede troløst mod HERREN sin Gud, idet han gik ind i HERRENS Helligdom for at brænde Røgelse paa Røgelsealteret.

2.Krønikebog 32:25
Men Ezekias gengældte ikke den Velgerning, der var vist ham; hans Hjerte blev hovmodigt, og derfor kom der Vrede over ham og over Juda og Jerusalem.

Ordsprogene 16:18
Hovmod gaar forud for Fald, Overmod forud for Snublen.

Ezekiel 38:2,5,17
Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham…

Daniel 5:20-23
Men da hans Hjerte blev hovmodigt og hans Aand stolt og overmodig, stødtes han fra Kongetronen, og hans Herlighed fratoges ham.…

Habakkuk 2:4
Se, opblæst, uredelig er Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin Tro.

Jakob 4:6
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

glory of this

2.Mosebog 8:9
Moses svarede Farao: »Du behøver kun at befale over mig! Til hvilken Tid skal jeg gaa i Forbøn for dig, dine Tjenere og dit Folk om at faa Frøerne bort fra dig og dine Huse, saa de kun bliver tilbage i Nilen?«

Jeremias 9:23,24
Saa siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom;…

Jakob 1:9
Men den Broder, som er ringe, rose sig af sin Højhed,

home [heb] thy house

2.Krønikebog 35:21
men han sendte Sendebud til ham og lod sige: »Hvad er der mig og dig imellem, Judas Konge? Det er ikke dig, det nu gælder, men det Kongehus, jeg ligget i Krig med; og Gud har sagt, at jeg skulde haste. Gaa ikke imod den Gud, der er med mig, at han ikke skal ødelægge dig!«

Ordsprogene 3:30
Yp ikke Trætte med sagesløs Mand, naar han ikke har voldet dig Men.

Ordsprogene 15:18
Vredladen Mand vækker Splid, sindig Mand stiller Trætte.

Ordsprogene 17:14
At yppe Strid er at aabne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.

Ordsprogene 20:3
Mands Ære er det at undgaa Trætte, men alle Taaber vil Strid.

Ordsprogene 25:8
skrid ikke til Trætte straks; thi hvad vil du siden gøre, naar din Næste gør dig til Skamme?

Ordsprogene 26:17
Den griber en Hund i Øret, som blander sig i uvedkommende Strid.

Lukas 14:31,32
Eller hvilken Konge, som drager ud for at gaa i Kamp imod en anden Konge, sætter sig ikke først hen og raadslaar, om han er mægtig til med ti Tusinde at møde den, som kommer imod ham med tyve Tusinde?…

Links
2.Kongebog 14:10 Interlinear2.Kongebog 14:10 Flersprogede2 Reyes 14:10 Spansk2 Rois 14:10 Franske2 Koenige 14:10 Tysk2.Kongebog 14:10 Kinesisk2 Kings 14:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Kongebog 14:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden