Predikerens 6
Norsk (1930)
1Det er en ulykke som jeg har sett under solen, og som hviler tungt på mennesket: 2Når Gud gir en mann rikdom og skatter og ære, så han for sin del ikke fattes noget som han attrår, men Gud ikke setter ham i stand til å nyte godt av det, men en fremmed mann får nyte det, så er det tomhet og en ond lidelse. 3Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode, og han heller ikke får nogen jordeferd, da sier jeg: Et ufullbåret foster er bedre faren enn han. 4For som et intet kom det til verden, og i mørke går det bort, og med mørke blir dets navn skjult, 5og det har hverken sett eller kjent solen; det har mere ro enn han. 6Og om han så hadde levd tusen år to ganger, men ikke nytt noget godt - går ikke alt* til ett sted?

7Alt menneskets strev er for hans munn, og allikevel blir hans attrå aldri tilfredsstilt; 8for hvad fortrin har den vise fremfor dåren? Hvad fortrin har den fattige som vet å skikke sig blandt de levende? 9Bedre er det at øinene dveler ved det en har, enn at sjelen farer urolig om; også det er tomhet og jag efter vind.

10Hvad der er blitt til, er for lenge siden nevnt med navn*, og det er kjent hvad et menneske skal bli; han kan ikke gå i rette med den som er sterkere enn han; 11for der er mange ord som bare øker tomheten - hvad gagn har mennesket av det? 12For hvem vet hvad som gagner et menneske i livet, i alle hans tomme levedager, dem han tilbringer som en skygge? For hvem kan si et menneske hvad som skal hende under solen efter hans tid?

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Ecclesiastes 5
Top of Page
Top of Page