Markus 16
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og da Sabbaten var forbi købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs Moder, og Salome vellugtende Salver for at komme og Salve ham.1Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. 1Och när sabbaten var förliden, köpte Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor, för att sedan gå åstad och smörja honom.
2Og meget aarle paa den første Dag i Ugen komme de til Graven, da Solen var staaet op.2Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk op. 2Och bittida om morgonen på första veckodagen kommo de till graven, redan vid soluppgången.
3Og de sagde til hverandre: »Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?«3Og de sa til hverandre: Hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? 3Och de sade till varandra: »Vem skall åt oss vältra bort stenen från ingången till graven?»
4Og da de saa op, bleve de var, at Stenen var væltet fra; (thi den var meget stor).4Og da de så op, blev de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. 4Men när de sågo upp, fingo de se att stenen redan var bortvältrad. Den var nämligen mycket stor.
DANNORSVE
5Og da de kom ind i Graven, saa de en Yngling sidde ved den højre Side, iført et hvidt Klædebon, og de forfærdedes.5Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høire side, klædd i en hvit, sid kjortel; og de blev forferdet. 5Och när de hade kommit in i graven, fingo de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad; och de blevo förskräckta.
6Men han siger til dem: »Forfærdes ikke! I lede efter Jesus at Nazareth, den korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her, se, der er Stedet, hvor de lagde ham.6Men han sier til dem: Forferdes ikke! I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham. 6Men han sade till dem: »Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.
7Men gaar bort, siger til hans Disciple og til Peter at han gaar forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham, som han har sagt eder.«7Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham, som han har sagt eder. 7Men gån bort och sägen till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: 'Han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom, såsom han bar sagt eder.'»
8Og de gik ud og flyede fra Graven; thi Skælven og Forfærdelse betog dem; og de sagde ikke noget til nogen; thi de frygtede.8Og de gikk ut og flydde bort fra graven; for beven og forferdelse var kommet over dem; og de talte ikke et ord til nogen; for de fryktet. 8Då gingo de ut och flydde bort ifrån graven, ty bävan och bestörtning hade kommit över dem. Och i sin fruktan sade de intet till någon.
DANNORSVE
9[Men da han var opstanden aarle den første Dag i Ugen, aabenbaredes han først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddrevet syv onde Aander.9Men efterat han var opstanden tidlig den første dag i uken, åpenbarte han sig først for Maria Magdalena, som han hadde utdrevet syv onde ånder av. 9[Men efter sin uppståndelse visade han sig på första veckodagens morgon först för Maria från Magdala, ur vilken han hade drivit ut sju onda andar.
10Hun gik hen og forkyndte det for dem, der havde været med ham, og som sørgede og græd.10Hun gikk bort og fortalte det til dem som hadde vært med ham og nu sørget og gråt; 10Hon gick då och omtalade det för dem som hade följt med honom, och som nu sörjde och gräto.
11Og da disse hørte, at han levede og var set af hende, troede de det ikke.11og da disse hørte at han levde og var blitt sett av henne, trodde de det ikke. 11Men när dessa hörde sägas att han levde och hade blivit sedd av henne, trodde de det icke.
DANNORSVE
12Men derefter aabenbaredes han for to af dem paa Vejen i en anden Skikkelse, medens de gik ud paa Landet.12Derefter åpenbarte han sig i en annen skikkelse for to av dem, mens de gikk ut på landet. 12Därefter uppenbarade han sig i en annan skepnad för två av dem, medan de voro stadda på vandring utåt landsbygden.
13Og disse gik hen og forkyndte de andre det. Ikke heller dem troede de.13Også disse gikk bort og fortalte det til de andre; heller ikke dem trodde de. 13Också dessa gingo bort och omtalade det för de andra; men icke heller dem trodde man.
DANNORSVE
14Siden aabenbaredes han for de elleve selv, medens de sade til Bords, og han bebrejdede dem deres Vantro og Hjerters Haardhed, fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham opstanden.14Men til sist åpenbarte han sig for de elleve selv, mens de satt til bords, og han refset dem for deres vantro og hårde hjerte, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham opstanden. 14Sedan uppenbarade han sig också för de elva, när de lågo till bords; och han förebrådde dem då deras otro och deras hjärtans hårdhet, i det att de icke hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden.
15Og han sagde til dem: »Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!15Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 15Och han sade till dem: »Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat.
16Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.16Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 16Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd.
17Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Aander; de skulle tale med nye Tunger;17Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 17Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,
18de skulle tage paa Slanger, og dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; paa syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes.«18de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 18ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.»
DANNORSVE
19Saa blev Herren, efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Haand.19Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. 19Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.
20Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.]20Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. 20Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.]
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Mark 15
Top of Page
Top of Page