Lukas 21:22
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.

Norsk (1930)
for dette er gjengjeldelsens dager, forat alt det som skrevet er, skal bli opfylt.

Svenska (1917)
Ty detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas.

King James Bible
For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.

English Revised Version
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
Bibel Viden Treasury

the days.

Esajas 34:8
Thi en Hævndag har HERREN til Rede, Zions Værge et Gengældsaar.

Esajas 61:2
udraabe et Naadeaar fra HERREN, en Hævnens Dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger,

Jeremias 51:6
Fly ud af Babel, enhver redde sit Liv, at I ikke skal omkomme for dets Brøde! Thi det er Hævnens Tid for HERREN, han øver Gengæld imod det.

Romerne 2:5
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,

2.Peter 2:9
— Da ved Herren at udfri gudfrygtige af Fristelse, men at straffe og bevogte uretfærdige til Dommens Dag,

2.Peter 3:7
Men de nuværende Himle og Jorden holdes ved det samme Ord i Forvaring til Ild, idet de bevares til de ugudelige Menneskers Doms og Undergangs Dag.

all.

3.Mosebog 26:14-33
Men hvis I ikke adlyder mig og handler efter alle disse Bud,…

5.Mosebog 28:15-68
Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds Røst og omhyggeligt handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag paalægger dig, saa skal alle disse Forbandelser komme over dig og naa dig:…

5.Mosebog 29:19-28
saa at han, naar han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte lover sig selv alt godt og tænker: »Det skal nok gaa mig vel, selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte!« Thi saa vil han ødelægge baade frodigt og tørt.…

5.Mosebog 32:34,43
Er ej dette forvaret hos mig, forseglet i mine Gemmer…

Salmerne 69:22-28
Lad Bordet foran dem blive en Snare, deres Takofre blive en Fælde;…

Salmerne 149:7-9
for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene,…

Esajas 65:12-16
jeg giver jer Sværdet i Vold, I skal alle knæle til Slagtning, fordi I ej svared, da jeg kaldte, ej hørte, endskønt jeg taled, men gjorde, hvad der vakte mit Mishag, valgte, hvad ej var min Vilje.…

Daniel 9:26,27
Men efter de to og tresindstyve Uger skal en Salvet bortryddes uden Dom, og Byen og Helligdommen skal ødelægges tillige med en Fyrste. Og Enden kommer med Oversvømmelse, og indtil Enden skal der være Krig, den fastsatte Ødelæggelse.…

Zakarias 11:1
Libanon, luk Dørene op, saa Ild kan fortære dine Cedre!

*etc:

Zakarias 14:1,2
Se, en Dag kommer, HERRENS Dag, da dit Bytte skal deles i dig.…

Malakias 4:1
Thi se, Dagen kommer, luende som en Ovn; og alle de frække og alle, som øver Gudløshed, skal blive som Straa, og Dagen, som kommer, skal lade dem gaa op i Luer, siger Hærskarers HERRE, saa der ikke levnes Rod eller Gren af dem.

Markus 13:19,20
thi i de Dage skal der være en saadan Trængsel som der ikke har været fra Skabningens Begyndelse, da Gud skabte den, indtil nu, og som der heller ikke skal komme.…

Links
Lukas 21:22 InterlinearLukas 21:22 FlersprogedeLucas 21:22 SpanskLuc 21:22 FranskeLukas 21:22 TyskLukas 21:22 KinesiskLuke 21:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 21
21Da skulle de, som ere i Judæa, fly til Bjergene; og de, som ere inde i Staden, skulle vige bort derfra; og de, som ere paa Landet, skulle ikke gaa ind i den. 22Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes. 23Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage; thi der skal være stor Nød paa Jorden og Vrede over dette Folk.…
Krydshenvisninger
Esajas 63:4
Thi til Hævnens Dag stod min Hu, mit Genløsningsaar var kommet.

Daniel 9:24
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.

Hoseas 9:7
Hjemsøgelsens Dage kommer, Gengældelsens Dage, det skal Israel mærke. »Afsindig er Profeten, forrykt den af Aanden grebne« — fordi din Brøde er stor og Fjendskabet stort!

Lukas 21:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden