Esajas 61:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
udraabe et Naadeaar fra HERREN, en Hævnens Dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger,

Norsk (1930)
til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,

Svenska (1917)
till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande,

King James Bible
To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;

English Revised Version
to proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;
Bibel Viden Treasury

the acceptable

3.Mosebog 25:9-13
Saa skal du lade Alarmhornet lyde rundt om paa den tiende Dag i den syvende Maaned; paa Forsoningsdagen skal I lade Hornet lyde rundt om i hele eders Land.…

Lukas 4:19
for at forkynde et Herrens Naadeaar.«

2.Korinther 6:2
(han siger jo: »Paa en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og paa en Frelsens Dag hjalp jeg dig.« Se, nu er det en velbehagelig Tid, se, nu er det en Frelsens Dag;)

and

Esajas 34:8
Thi en Hævndag har HERREN til Rede, Zions Værge et Gengældsaar.

Esajas 35:4
sig til de ængstede Hjerter: Vær stærke, vær uden Frygt! Se eders Gud! Han kommer med Hævn, Gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder.

Esajas 59:17,18
han tog Retfærds Brynje paa, satte Frelsens Hjelm paa sit Hoved, tog Hævnens Kjortel paa og hylled sig i Nidkærheds Kappe.…

Esajas 63:1-6
Hvem kommer der fra Edom, i Højrøde Klæder fra Bozra, han i det bølgende Klædebon, stolt i sin vældige Kraft? »Det er mig, som taler i Retfærd, vældig til at frelse!«…

Esajas 66:14
I skal se det med Hjertens Glæde, eders Ledemod skal spire som Græs. Hos HERRENS Tjenere kendes hans Haand, men hos hans Fjender Vrede.

Salmerne 110:5,6
Herren ved din højre knuser Konger paa sin Vredes Dag,…

Jeremias 46:10
Dette er Herrens, Hærskarers HERRES Dag, en Hævnens Dag til Hævn over hans Fjender. Sværdet æder sig mæt og svælger i deres Blod; thi Herren, Hærskarers HERRE har Offerslagtning i Nordens Land ved Eufrats Flod.

Malakias 4:1-3
Thi se, Dagen kommer, luende som en Ovn; og alle de frække og alle, som øver Gudløshed, skal blive som Straa, og Dagen, som kommer, skal lade dem gaa op i Luer, siger Hærskarers HERRE, saa der ikke levnes Rod eller Gren af dem.…

Lukas 21:22-24
Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.…

1.Thessaloniker 2:16
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

2.Thessaloniker 1:7-9
og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle,…

to comfort

Esajas 25:8
Han opsluger Døden for stedse. Og den Herre HERREN aftørrer Taaren af hver en Kind og gør Ende paa sit Folks Skam paa hele Jorden, saa sandt HERREN har talet.

Esajas 57:18
Jeg saa hans Vej, men nu vil jeg læge og lede ham og give ham Trøst til Bod;

Esajas 66:10-12
Glæd dig, Jerusalem! Der juble enhver, som har det kær, tag Del i dets Glæde, alle, som sørger over det,…

Jeremias 31:13
Da fryder sig Jomfru i Dans, Yngling og Olding tilsammen. Jeg vender deres Kummer til Fryd, giver Trøst og Glæde efter Sorgen.

Matthæus 5:4
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.

Lukas 6:21
Salige ere I, som nu hungre, thi I skulle mættes. Salige ere I, som nu græde, thi I skulle le.

Lukas 7:44-50
Og han vendte sig imod Kvinden og sagde til Simon: »Ser du denne Kvinde? Jeg kom ind i dit Hus; du gav mig ikke Vand til mine Fødder; men hun vædede mine Fødder med sine Taarer og aftørrede dem med sit Haar.…

Johannes 16:20-22
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde.…

2.Korinther 1:4,5
som trøster os under al vor Trængsel, for at vi maa kunne trøste dem, som ere i alle Haande Trængsel, med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!…

2.Thessaloniker 2:16,17
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,…

Links
Esajas 61:2 InterlinearEsajas 61:2 FlersprogedeIsaías 61:2 SpanskÉsaïe 61:2 FranskeJesaja 61:2 TyskEsajas 61:2 KinesiskIsaiah 61:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 61
1Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet, 2udraabe et Naadeaar fra HERREN, en Hævnens Dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger, 3give dem, som sørger i Zion, Højtidspragt for Sørgedragt, for Sørgeklædning Glædens Olie, Lovsang for modløst Sind. Man kalder dem Retfærds Ege, HERRENS Plantning til hans Ære.…
Krydshenvisninger
Matthæus 5:4
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.

Lukas 4:19
for at forkynde et Herrens Naadeaar.«

Esajas 1:24
Derfor lyder det fra Herren, Hærskarers HERRE, Israels Vældige: »Min Gengælds Ve over Avindsmænd, min Hævn over Fjender!

Esajas 2:12
Thi en Dag har Hærskarers HERRE mod alt det høje og knejsende, mod alt ophøjet og stolt,

Esajas 13:6
Jamrer, thi HERRENS Dag er nær, den kommer som Vold fra den Vældige.

Esajas 34:2
Thi HERREN er vred paa alle Folkene, harmfuld paa al deres Hær; han slaar dem med Band og giver dem hen til at slagtes;

Esajas 34:8
Thi en Hævndag har HERREN til Rede, Zions Værge et Gengældsaar.

Esajas 35:4
sig til de ængstede Hjerter: Vær stærke, vær uden Frygt! Se eders Gud! Han kommer med Hævn, Gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder.

Esajas 40:1
Trøst, ja trøst mit Folk, saa siger eders Gud,

Esajas 49:8
Saa siger HERREN: Jeg hører dig i Naadens Stund, jeg hjælper dig paa Frelsens Dag, vogter dig og gør dig til Folkepagt for at rejse Landet igen, udskifte øde Lodder

Esajas 57:18
Jeg saa hans Vej, men nu vil jeg læge og lede ham og give ham Trøst til Bod;

Esajas 58:5
Er det Faste efter mit Sind, en Dag, da et Menneske spæger sig? At hænge med sit Hoved som Siv, at ligge i Sæk og Aske, kalder du det for Faste, en Dag, der behager HERREN?

Esajas 60:10
Udlændinge skal bygge dine Mure, og tjene dig skal deres Konger; thi i Vrede slog jeg dig vel, men i Naade forbarmer Jeg mig over dig.

Esajas 63:4
Thi til Hævnens Dag stod min Hu, mit Genløsningsaar var kommet.

Jeremias 31:13
Da fryder sig Jomfru i Dans, Yngling og Olding tilsammen. Jeg vender deres Kummer til Fryd, giver Trøst og Glæde efter Sorgen.

Mika 3:8
Jeg derimod er ved HERRENS Aand fuld af Styrke, af Ret og af Kraft til at forkynde Jakob dets Brøde, Israel, hvad det har syndet.

Esajas 61:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden