Apostlenes G. 16:22
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Mængden rejste sig imod dem, og Høvedsmændene lode Klæderne rive af dem og befalede at piske dem.

Norsk (1930)
Folket reiste sig også imot dem; styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke,

Svenska (1917)
Också folket reste sig upp emot dem, och domarna läto slita av dem deras kläder och bjödo att man skulle piska dem med spön.

King James Bible
And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.

English Revised Version
And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent their garments off them, and commanded to beat them with rods.
Bibel Viden Treasury

the multitude.

Apostlenes G. 17:5
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.

Apostlenes G. 18:12
Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Jøderne endrægtigt op imod Paulus og førte ham for Domstolen og sagde:

Apostlenes G. 19:28
Men da de hørte dette, bleve de fulde af Vrede og raabte og sagde: »Stor er Efesiernes Artemis!«

*etc:

Apostlenes G. 21:30,31
Og hele Staden kom i Bevægelse, og Folket stimlede sammen; og de grebe Paulus og slæbte ham uden for Helligdommen, og straks bleve Dørene lukkede.…

Apostlenes G. 22:22,23
Men de hørte paa ham indtil dette Ord, da opløftede de deres Røst og sagde: »Bort fra Jorden med en saadan! thi han bør ikke leve.«…

the magistrates.

Apostlenes G. 16:37
Men Paulus sagde til dem: »De have ladet os piske offentligt og uden Dom, os, som dog ere romerske Mænd, og kastet os i Fængsel, og nu jage de os hemmeligt bort! Nej, lad dem selv komme og føre os ud!«

Apostlenes G. 5:40
Og de adløde ham; og de kaldte Apostlene frem og lode dem piske og forbøde dem at tale i Jesu Navn og løslode dem.

Apostlenes G. 22:24-26
befalede Krigsøversten, at han skulde føres ind i Borgen, og sagde, at man med Hudstrygning skulde forhøre ham, for at han kunde faa at vide, af hvad Aarsag de saaledes raabte imod ham.…

Matthæus 10:17
Vogter eder for Menneskene; thi de skulle overgive eder til Raadsforsamlinger og hudstryge eder i deres Synagoger.

Matthæus 27:26
Da løslod han dem Barabbas; men Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.

2.Korinther 6:5
under Slag, i Fængsler, under Oprør, under Besværligheder, i Nattevaagen, i Faste,

2.Korinther 11:23-25
Ere de Kristi Tjenere? Jeg taler i Vanvid: jeg er det mere. Jeg har lidt langt flere Besværligheder, faaet langt flere Slag, været hyppigt i Fængsel, ofte i Dødsfare.…

1.Thessaloniker 2:2
men skønt vi, som I vide, forud havde lidt og vare blevne mishandlede i Filippi, fik vi Frimodighed i vor Gud til at tale Guds Evangelium til eder under megen Kamp.

Hebræerne 11:36
Andre maatte friste Forhaanelser og Hudstrygelser, tilmed Lænker og Fængsel;

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

Links
Apostlenes G. 16:22 InterlinearApostlenes G. 16:22 FlersprogedeHechos 16:22 SpanskActes 16:22 FranskeApostelgeschichte 16:22 TyskApostlenes G. 16:22 KinesiskActs 16:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 16
21og de forkynde Skikke, som det ikke er tilladt os, der ere Romere, at antage eller øve.« 22Og Mængden rejste sig imod dem, og Høvedsmændene lode Klæderne rive af dem og befalede at piske dem. 23Og da de havde givet dem mange Slag, kastede de dem i Fængsel og befalede Fangevogteren at holde dem sikkert bevogtede.…
Krydshenvisninger
Lukas 12:11
Men naar de føre eder frem for Synagogerne og Øvrighederne og Myndighederne, da bekymrer eder ikke for, hvorledes eller hvormed I skulle forsvare eder, eller hvad I skulle sige.

2.Korinther 11:25
Tre Gange er jeg bleven pisket, een Gang stenet, tre Gange har jeg lidt Skibbrud, et Døgn har jeg tilbragt paa Dybet;

1.Thessaloniker 2:2
men skønt vi, som I vide, forud havde lidt og vare blevne mishandlede i Filippi, fik vi Frimodighed i vor Gud til at tale Guds Evangelium til eder under megen Kamp.

Apostlenes G. 16:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden