Salmerne 103:13
Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer HERREN sig over dem, der frygter ham.
Bibel Viden Treasury

like

4.Mosebog 11:12
Mon det er mig, der har undfanget hele dette Folk, mon det er mig, der har født det, siden du forlanger, at jeg i min Favn skal bære det hen til det Land, du tilsvor dets Fædre, som en Fosterfader bærer det diende Barn?

5.Mosebog 3:5
lutter Byer, der var befæstet med høje Mure, Porte og Portslaaer, foruden de mange aabne Byer;

Ordsprogene 3:12
HERREN revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær.

Esajas 63:15,16
Sku ned fra Himlen, se ud fra din hellige, herlige Bolig! Hvor er din Nidkærhed og Vælde, dit svulmende Hjerte, din Medynk? Hold dig ikke tilbage,…

Jeremias 31:9,20
Se, de kommer med Graad; mens de ydmygt beder, leder jeg dem; jeg fører dem hen til Vandløb ad en jævn Vej, hvor de ej snubler; thi jeg er Israel en Fader, min førstefødte er Efraim.…

Matthæus 6:9,32
Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn;…

Lukas 11:11,12
Men hvilken Fader iblandt eder vil give sin Søn en Sten, naar han beder om Brød, eller naar han beder om en Fisk, mon han da i Stedet for en Fisk vil give ham en Slange?…

Lukas 16:21,22
Og han attraaede at mættes af det, som faldt fra den Riges Bord; men ogsaa Hundene kom og slikkede hans Saar.…

Johannes 20:17
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

Hebræerne 12:5-11
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;…

them

Salmerne 103:11,17
Men saa højt som Himlen er over Jorden, er hans Miskundhed stor over dem, der frygter ham.…

Salmerne 147:11
HERREN har Behag i dem, der frygter ham, dem, der bier paa hans Miskundhed.

Malakias 3:16,17
Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Aasyn, for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slaar Lid til hans Navn.…

Malakias 4:2
Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger, og I skal gaa ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,

Apostlenes G. 13:26
I Mænd, Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de iblandt eder, som frygte Gud! Til os er Ordet om denne Frelse sendt.

Links
Salmerne 103:13 InterlinearSalmerne 103:13 FlersprogedeSalmos 103:13 SpanskPsaume 103:13 FranskePsalm 103:13 TyskSalmerne 103:13 KinesiskPsalm 103:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 103:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden