Matthæus 10:11
Men hvor I komme ind i en By eller Landsby, der skulle I spørge, hvem i den der er det værd, og der skulle I blive, indtil I drage bort.
Bibel Viden Treasury

enquire.

1.Mosebog 19:1-3
De to Engle kom nu til Sodoma ved Aftenstid. Lot sad i Sodomas Port, og da han fik Øje paa dem, stod han op og gik dem i Møde, bøjede sig til Jorden…

Dommer 19:16-21
Saa kom der om Aftenen en gammel Mand fra sit Arbejde paa Marken, og Manden var fra Efraims Bjerge og boede som fremmed i Gibea, medens Stedets Indbyggere var Benjaminiter;…

1.Kongebog 17:9
»Begiv dig til Zarepta, som hører til Zidon, og tag Bolig der; se, jeg har paalagt en Enke der at sørge for Føde til dig.«

*etc:

Job 31:32
nej, den fremmede laa ej ude om Natten, jeg aabned min Dør for Vandringsmænd.

Lukas 10:38-42
Men det skete, medens de vare paa Vandring, gik han ind i en Landsby; og en Kvinde ved Navn Martha modtog ham i sit Hus.…

Lukas 19:7
Og da de saa det, knurrede de alle og sagde: »Han er gaaet ind for at tage Herberge hos en syndig Mand.«

Apostlenes G. 16:15
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.

Apostlenes G. 18:1-3
Derefter forlod Paulus Athen og kom til Korinth.…

3.Johannes 1:7,8
Thi for Navnets Skyld ere de dragne ud, uden at tage noget at Hedningerne.…

and there.

Markus 6:10
Og han sagde til dem: »Hvor I komme ind i et Hus, der skulle I blive, indtil I drage bort fra Stedet.

Lukas 9:4
Og hvor I komme ind i et Hus, der skulle I blive og derfra drage bort.

Lukas 10:7,8
Men bliver i det samme Hus, spiser og drikker, hvad de have; thi Arbejderen er sin Løn værd. I maa ikke flytte fra Hus til Hus.…

Links
Matthæus 10:11 InterlinearMatthæus 10:11 FlersprogedeMateo 10:11 SpanskMatthieu 10:11 FranskeMatthaeus 10:11 TyskMatthæus 10:11 KinesiskMatthew 10:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 10:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden