1.Mosebog 9:22
Da saa Kana'ans Fader Kam sin Faders Blusel og gik ud og fortalte sine Brødre det;
Bibel Viden Treasury

Ham.

1.Mosebog 9:25
sagde han: »Forbandet være Kana'an, Trælles Træl blive han for sine Brødre!«

1.Mosebog 10:6,15-19
Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.…

1.Krønikebog 1:8,13-16
Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.…

told.

2.Samuel 1:19,20
Din Pryd, Israel, ligger dræbt paa dine Høje. Ak, at dog Heltene faldt!…

Salmerne 35:20,21
Thi de taler ej Fred, mod de stille i Landet udtænker de Svig;…

Salmerne 40:15
Lad dem stivne af Rædsel ved deres Skam, de, som siger: »Ha, ha!« til mig!

Salmerne 70:3
lad dem stivne af Rædsel ved deres Skam, de, som siger: »Ha, ha!«

Ordsprogene 25:9
Før Sagen med din Næste til Ende, men røb ej Andenmands Hemmelighed,

Ordsprogene 30:17
Den, som haaner sin Fader og spotter sin gamle Moder, hans Øje udhakker Bækkens Ravne, Ørneunger faar det til Æde.

Obadias 1:12,13
At nyde din Broders Dag, hans Vanhelds Dag, og glæde dig over Judæerne paa Undergangens Dag! At opspærre Munden paa Trængselens Dag,…

Matthæus 18:15
Men om din Broder synder imod dig, da gaa hen og revs ham mellem dig og ham alene; hører han dig, da har du vundet din Broder.

1.Korinther 13:6
glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved Sandheden;

Galaterne 6:1
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!

Links
1.Mosebog 9:22 Interlinear1.Mosebog 9:22 FlersprogedeGénesis 9:22 SpanskGenèse 9:22 Franske1 Mose 9:22 Tysk1.Mosebog 9:22 KinesiskGenesis 9:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
1.Mosebog 9:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden