Ester 5:11
og Haman talte til dem om sin overvættes Rigdom og sine mange Sønner og om al den Ære, Kongen havde vist ham, og hvorledes han havde udmærket ham frem for Fyrsterne og Kongens Folk.
Bibel Viden Treasury

the glory.

Ester 1:4
og han udfoldede sin kongelige Herligheds Rigdom og sin Magts Glans og Pragt for dem i mange Dage, 180 Dage.

1.Mosebog 31:1
Men Jakob hørte Labans Sønner sige: »Jakob har taget al vor Faders Ejendom, og deraf har han skabt sig al den Velstand.«

Job 31:24,25
Har jeg slaaet min Lid til Guld, kaldt det rene Guld min Fortrøstning,…

Salmerne 49:6,16,17
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?…

Esajas 10:8
Thi han siger: »Er ej mine Høvedsmænd Konger til Hobe?

Jeremias 9:23,24
Saa siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom;…

Daniel 4:30
udbrød han: »Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede til Kongesæde ved min vældige Magt, min Herlighed til Ære?«

Markus 10:24
Men Disciplene bleve forfærdede over hans Ord. Men Jesus tog atter, til Orde og siger til dem: »Børn, hvor vanskeligt er det, at [de, som forlade sig paa Rigdom, kunne] komme ind i Guds Rige!

Lukas 12:19,20
og jeg vil sige til min Sjæl: Sjæl! du har mange gode Ting liggende for mange Aar; slaa dig til Ro, spis, drik, vær lystig!…

1.Timotheus 6:17
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

the multitude.

Ester 9:7-10,12,13
og Parsjandata, Dalfon, Aspata,…

Job 27:14,15
Vokser hans Sønner, er det for Sværdet, hans Afkom mættes ikke med Brød;…

Hoseas 9:13,14
Efraim saa jeg som en Mand, der gør Jagt paa sine Børn; thi Efraim selv fører Sønnerne ud til Bøddelen.…

and how he had.

Ester 3:1
Nogen Tid efter gav Kong Ahasverus Agagiten Haman, Hammedatas Søn, en høj Stilling og udmærkede ham og gav ham Forsædet blandt alle Fyrsterne, som var hos ham.

Links
Ester 5:11 InterlinearEster 5:11 FlersprogedeEster 5:11 SpanskEsther 5:11 FranskeEster 5:11 TyskEster 5:11 KinesiskEsther 5:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Ester 5:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden