Salmerne 6
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Til Sangmesteren. Med Strengespil. Efter den ottende. En Salme af David. (2) HERRE, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme,1Til sangmesteren, med strengelek; efter Sjeminit*; en salme av David.1För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David. (2) HERRE, straffa mig icke i din vrede, och tukta mig icke i din förtörnelse.
2vær mig naadig, HERRE, jeg sygner hen, mine Ledemod skælver, læg mig, HERRE!2Vær mig nådig, Herre! for jeg er bortvisnet. Helbred mig, Herre! for mine ben er forferdet, 2Var mig nådig, HERRE, ty jag försmäktar; hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt.
3Saare skælver min Sjæl; o HERRE, hvor længe endnu?3og min sjel er såre forferdet; og du, Herre, hvor lenge? 3Ja, min själ är storligen förskräckt; ack HERRE, huru länge?
4Vend tilbage, HERRE, og frels min Sjæl, hjælp mig dog for din Miskundheds Skyld!4Vend om, Herre, utfri min sjel, frels mig for din miskunnhets skyld! 4Vänd åter, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.
DANNORSVE
5Thi i Døden kommes du ikke i Hu, i Dødsriget hvo vil takke dig der?5For i døden kommer ingen dig i hu; hvem vil prise dig i dødsriket? 5Ty i döden tänker man icke på dig; vem tackar dig i dödsriket?
6Jeg er saa træt af at sukke; jeg væder hver Nat mit Leje, bader med Taarer min Seng;6Jeg er trett av mine sukk, jeg gjennembløter min seng hver natt; med mine tårer væter jeg mitt leie. 6Jag är så trött av suckande; var natt fuktar jag min säng och väter mitt läger med mina tårar.
7mit Øje hentæres af Sorg, sløves for alle mine Fjenders Skyld.7Borttæret av sorg er mitt øie; det er eldet for alle mine fienders skyld. 7Av sorg är mitt öga förmörkat; det har åldrats för alla mina ovänners skull.
8Vig fra mig, alle I Udaadsmænd, thi HERREN har hørt min Graad,8Vik fra mig, alle I som gjør urett! For Herren har hørt min gråts røst, 8Viken bort ifrån mig, alla I ogärningsmän; ty HERREN har hört min högljudda gråt.
9HERREN har hørt min Tryglen, min Bøn tager HERREN imod.9Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren tar imot min bønn. 9HERREN har hört min åkallan, min bön upptager HERREN.
10Beskæmmes skal alle mine Fjender og saare forfærdes, brat skal de vige med Skam.10Alle mine fiender skal bli til skamme og såre forferdet; de skal vike tilbake, bli til skamme i et øieblikk. 10Alla mina fiender skola komma på skam och storligen förskräckas; de skola vika tillbaka och komma på skam med hast.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 5
Top of Page
Top of Page