Salmenes 6
Norsk (1930)
1Til sangmesteren, med strengelek; efter Sjeminit*; en salme av David.

2Vær mig nådig, Herre! for jeg er bortvisnet. Helbred mig, Herre! for mine ben er forferdet,

3og min sjel er såre forferdet; og du, Herre, hvor lenge?

4Vend om, Herre, utfri min sjel, frels mig for din miskunnhets skyld!

5For i døden kommer ingen dig i hu; hvem vil prise dig i dødsriket?

6Jeg er trett av mine sukk, jeg gjennembløter min seng hver natt; med mine tårer væter jeg mitt leie.

7Borttæret av sorg er mitt øie; det er eldet for alle mine fienders skyld.

8Vik fra mig, alle I som gjør urett! For Herren har hørt min gråts røst,

9Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren tar imot min bønn.

10Alle mine fiender skal bli til skamme og såre forferdet; de skal vike tilbake, bli til skamme i et øieblikk.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 5
Top of Page
Top of Page