Salmerne 141:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
som Røgoffer gælde for dig min Bøn, mine løftede Hænder som Aftenoffer!

Norsk (1930)
La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opløftelse som et aften-matoffer!

Svenska (1917)
Min bön gälle inför dig såsom ett rökoffer, mina händers upplyftande såsom ett aftonoffer.

King James Bible
Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice.

English Revised Version
Let my prayer be set forth as incense before thee; the lifting up of my hands as the evening sacrifice.
Bibel Viden Treasury

let my prayer.

Ordsprogene 15:8
Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.

set forth.

Salmerne 5:3
Aarle hører du, HERRE, min Røst, aarle bringer jeg dig min Sag og spejder.

as incense

2.Mosebog 30:7-9,34-38
Paa det skal Aron brænde vellugtende Røgelse; hver Morgen, naar han gør Lamperne i Stand, skal han antænde den.…

3.Mosebog 10:1,2
Men Arons Sønner Nadab og Abihu tog hver sin Pande, kom Ild i dem og lagde Røgelse derpaa og frembar for HERRENS Aasyn fremmed Ild, som han ikke havde paalagt dem.…

3.Mosebog 16:11-13
Aron skal da føre sin egen Syndoffertyr frem og skaffe sig og sit Hus Soning og slagte sin egen Syndoffertyr.…

4.Mosebog 16:35,46-48
Og Ild for ud fra HERREN og fortærede de 250 Mænd, der frembar Røgelse.…

Malakias 1:11
Thi fra Stedet, hvor Solen staar op, til Stedet, hvor den gaar ned, er mit Navn stort iblandt Folkene, og alle Vegne bringes der mit Navn Røgoffer og rene Offergaver; thi mit Navn er stort iblandt Folkene, siger Hærskarers HERRE.

Lukas 1:9,10
tilfaldt det ham efter Præstetjenestens Sædvane at gaa ind i Herrens Tempel og bringe Røgelseofferet.…

Aabenbaring 5:8
Og da det tog Bogen, faldt de fire Væsener og de fire og tyve Ældste ned for Lammet, holdende hver sin Harpe og Guldskaale fyldte med Røgelse, som er de helliges Bønner.

Aabenbaring 8:3,4
Og en anden Engel kom og stillede sig ved Alteret med et Guldrøgelsekar, og der blev givet ham megen Røgelse, for at han skulde føje den til alle de helliges Bønner paa Guldalteret foran Tronen.…

the lifting

Salmerne 28:2
Hør min tryglende Røst, naar jeg raaber til dig, løfter Hænderne op mod dit hellige Tempel.

Salmerne 63:4
Da vil jeg love dig hele mit Liv, opløfte Hænderne i dit Navn,

Salmerne 134:2
Løft eders Hænder mod Helligdommen og lov HERREN!

1.Timotheus 2:8
Saa vil jeg da, at Mændene paa ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte.

the evening

2.Mosebog 29:39,42
Det ene Lam skal du ofre om Morgenen og det andet ved Aftenstid.…

1.Kongebog 18:36
Men ved Afgrødeofferets Tid traadte Profeten Elias frem og sagde: »HERRE, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det kendes i Dag, at du er Gud i Israel og jeg din Tjener, og at jeg har gjort alt dette paa dit Ord!

Ezra 9:4
Da samlede sig omkring mig alle de, der bævede for Israels Guds Ord mod Troløsheden hos dem, der havde været i Landflygtighed; og jeg sad i stum Smerte til Aftenafgrødeofferets Tid.

Daniel 9:21
medens jeg endnu bad, kom Manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i Synet, hastigt flyvende nær hen til mig ved Aftenofferets Tid;

Apostlenes G. 3:1
Men Peter og Johannes gik op i Helligdommen ved Bedetimen, den niende Time.

Links
Salmerne 141:2 InterlinearSalmerne 141:2 FlersprogedeSalmos 141:2 SpanskPsaume 141:2 FranskePsalm 141:2 TyskSalmerne 141:2 KinesiskPsalm 141:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 141
1En Salme af David. HERRE, jeg raaber til dig, il mig til Hjælp, hør min Røst, naar jeg raaber til dig; 2som Røgoffer gælde for dig min Bøn, mine løftede Hænder som Aftenoffer! 3HERRE, sæt Vagt ved min Mund, vogt mine Læbers Dør!…
Krydshenvisninger
Lukas 1:10
Og hele Folkets Mængde holdt Bøn udenfor i Røgelseofferets Time.

1.Timotheus 2:8
Saa vil jeg da, at Mændene paa ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte.

Aabenbaring 5:8
Og da det tog Bogen, faldt de fire Væsener og de fire og tyve Ældste ned for Lammet, holdende hver sin Harpe og Guldskaale fyldte med Røgelse, som er de helliges Bønner.

Aabenbaring 8:3
Og en anden Engel kom og stillede sig ved Alteret med et Guldrøgelsekar, og der blev givet ham megen Røgelse, for at han skulde føje den til alle de helliges Bønner paa Guldalteret foran Tronen.

Aabenbaring 8:4
Og Røgen af Røgelsen steg op, med de helliges Bønner, fra Engelens Haand før Guds Aasyn.

2.Mosebog 29:39
Det ene Lam skal du ofre om Morgenen og det andet ved Aftenstid.

2.Mosebog 29:41
Og det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; sammen med det skal du ofre et Afgrødeoffer og et Drikoffer som om Morgenen til en liflig Duft, et Ildoffer for HERREN.

2.Mosebog 30:8
Og naar Aron sætter Lamperne paa Lysestagen ved Aftenstid, skal han ligeledes antænde den; det skal være et stadigt Røgelseoffer for HERRENS Aasyn fra Slægt til Slægt.

4.Mosebog 7:68
en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,

1.Kongebog 18:29
Og da det var over Middag, begyndte de at rase, og det varede lige til hen imod Afgrødeofferets Tid, men ikke en Lyd hørtes, ingen svarede, og ingen agtede derpaa.

1.Kongebog 18:36
Men ved Afgrødeofferets Tid traadte Profeten Elias frem og sagde: »HERRE, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det kendes i Dag, at du er Gud i Israel og jeg din Tjener, og at jeg har gjort alt dette paa dit Ord!

Salmerne 28:2
Hør min tryglende Røst, naar jeg raaber til dig, løfter Hænderne op mod dit hellige Tempel.

Salmerne 55:17
Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre

Klagesangene 3:41
løfte Hænder og Hjerte til Gud i Himlen;

Daniel 9:21
medens jeg endnu bad, kom Manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i Synet, hastigt flyvende nær hen til mig ved Aftenofferets Tid;

Salmerne 141:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden