4.Mosebog 6:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN velsigne dig og bevare dig,

Norsk (1930)
Herren velsigne dig og bevare dig!

Svenska (1917)
HERREN välsigne dig och bevare dig.

King James Bible
The LORD bless thee, and keep thee:

English Revised Version
The LORD bless thee, and keep thee:
Bibel Viden Treasury

the Lord

Ruth 2:4
Boaz kom just gaaende fra Betlehem; han sagde da til Høstfolkene: »HERREN være med eder!« Og de svarede: »HERREN velsigne dig!«

Salmerne 134:3
HERREN velsigne dig fra Zion, han, som skabte Himmel og Jord.

1.Korinther 14:16
Ellers, naar du priser Gud i Aanden, hvorledes vil da den, som indtager den uindviedes Plads, kunne sige sit Amen til din Taksigelse, efterdi han ikke ved, hvad du siger?

Efeserne 6:24
Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!

Filipperne 4:23
Den Herres Jesu Kristi Naade være med eders Aand!

Aabenbaring 1:4,5
Johannes til de syv Menigheder i Asien: Naade være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som ere foran hans Trone,…

keep thee

Salmerne 91:11
thi han byder sine Engle at vogte dig paa alle dine Veje;

Salmerne 121:4-7
nej, han blunder og sover ikke, han, som bevarer Israel.…

Esajas 27:3
Jeg, HERREN, jeg er dens Vogter, jeg vander den atter og atter. For at ingen skal hjemsøge den, vogter jeg den Nat og Dag.

Esajas 42:6
Jeg, HERREN, har kaldet dig i Retfærd og grebet dig fast om Haand; jeg vogter dig, og jeg gør dig til Folkepagt, til Hedningelys

Johannes 17:11
Og jeg er ikke mere i Verden, men disse ere i Verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i dit Navn, hvilket du har givet mig, for at de maa være et ligesom vi.

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

1.Peter 1:5
I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid,

Judas 1:24
Men ham, som er mægtig til at bevare eder fra Fald og fremstille eder for sin Herlighed ulastelige i Fryd,

Links
4.Mosebog 6:24 Interlinear4.Mosebog 6:24 FlersprogedeNúmeros 6:24 SpanskNombres 6:24 Franske4 Mose 6:24 Tysk4.Mosebog 6:24 KinesiskNumbers 6:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
4.Mosebog 6
23Tal til Aron og hans Sønner og sig: Naar I velsigner Israeliterne, skal I sige til dem: 24HERREN velsigne dig og bevare dig, 25HERREN lade sit Ansigt lyse over dig og være dig naadig,…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 28:15
se, jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen du end gaar og føre dig tilbage til dette Land; thi jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad jeg har lovet dig!«

5.Mosebog 28:3
Velsignet skal du være i Staden, og velsignet skal du være paa Marken!

1.Samuel 2:9
Han vogter sine frommes Skridt, men gudløse omkommer i Mørket; thi ingen vinder Sejr ved egen kraft.

2.Samuel 7:29
saa lad det behage dig at velsigne din Tjeners Hus, at det til evig Tid maa staa fast for dit Aasyn. Thi du, Herre, HERRE, har talt, og med din Velsignelse skal din Tjeners Hus velsignes evindelig!«

Salmerne 17:8
Vogt mig som Øjestenen, skjul mig i dine Vingers Skygge

Salmerne 28:9
Frels dit Folk og velsign din Arv, røgt dem og bær dem til evig Tid!

Daniel 9:17
Saa lyt da nu, vor Gud, til din Tjeners Bøn og Begæring og lad dit Ansigt lyse over din ødelagte Helligdom for din egen Skyld, o Herre!

4.Mosebog 6:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden