4.Mosebog 25:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor skal du sige: Se, jeg giver ham min Fredspagt!

Norsk (1930)
Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel;

Svenska (1917)
Säg fördenskull: Se, jag gör med honom ett fridsförbund;

King James Bible
Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:

English Revised Version
Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:
Bibel Viden Treasury

his seed

1.Samuel 2:30
Derfor lyder det fra HERREN, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit Hus og dit Fædrenehus for stedse skulde færdes for mit Aasyn; men nu, lyder det fra HERREN, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.

1.Kongebog 2:27
Derpaa afsatte Salomo Ebjatar fra hans Stilling som HERRENS Præst for at opfylde det Ord, HERREN havde talet mod Elis Hus i Silo.

1.Krønikebog 6:4-15,50-53
Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua;…

an everlasting

2.Mosebog 40:15
og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Saaledes skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager paa dem.

Esajas 61:6
Men I skal kaldes HERRENS Præster, vor Guds Tjenere være eders Navn. Af Folkenes Gods skal I leve, deres Herlighed faar I til Eje.

Jeremias 33:18,22
Og Levitpræsterne skal aldrig fattes en Mand til at staa for mit Aasyn og frembære Brændoffer, brænde Afgrødeoffer og ofre Slagtoffer.…

Hebræerne 7:11,17,18
Hvis der altsaa var Fuldkommelse at faa ved det levitiske Præstedømme (thi paa Grundlag af dette har jo Folket faaet Loven), hvilken Trang var der da yderligere til, at en anden Slags Præst skulde opstaa efter Melkisedeks Vis og ikke nævnes efter Arons Vis?…

1.Peter 2:5,9
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.…

Aabenbaring 1:6
og har gjort os til et Kongerige, til Præster for sin Gud og Fader: Ham være Æren og Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

zealous

1.Kongebog 19:10,14
Han svarede: »Jeg har været fuld af Nidkærhed for HERREN, Hærskarers Gud, fordi Israeliterne har forladt din Pagt; dine Altre har de nedbrudt, og dine Profeter har de ihjelslaaet med Sværd! Jeg alene er tilbage, og nu staar de mig efter Livet!«…

Salmerne 69:9
Thi Nidkærhed for dit Hus har fortæret mig, Spotten mod dig er faldet paa mig;

Salmerne 106:31
og det regnedes ham til Retfærdighed fra Slægt til Slægt, evindelig.

Salmerne 119:139
Min Nidkærhed har fortæret mig, thi mine Fjender har glemt dine Ord.

Johannes 2:17
Hans Disciple kom i Hu, at der er skrevet: »Nidkærheden for dit Hus vil fortære mig.«

Apostlenes G. 22:3-5
»Jeg er en jødisk Mand, født i Tarsus i Kilikien, men opfostret i denne Stad, oplært ved Gamaliels Fødder efter vor Fædrenelovs Strenghed og nidkær for Gud, ligesom I alle ere i Dag.…

Romerne 10:2-4
Thi jeg giver dem det Vidnesbyrd, at de have Nidkærhed for Gud, men ikke med Forstand;…

atonement

2.Mosebog 32:30
Næste Dag sagde Moses til Folket: »I har begaaet en stor Synd; men nu vil jeg stige op til HERREN, maaske kan jeg skaffe Soning for eders Synd!«

Josva 7:12
Derfor kan Israeliterne ikke holde Stand over for deres Fjender, men maa flygte for dem; thi de er hjemfaldne til Band! Jeg vil ikke mere være med eder, hvis I ikke bortrydder Bandet af eders Midte.

2.Samuel 21:3
David sagde til Gibeoniterne: »Hvad kan jeg gøre for eder, og hvorledes skal jeg skaffe Soning, saa at I kan velsigne HERRENS Arvelod?«

Hebræerne 2:17
Derfor maatte han blive sine Brødre lig i alle. Ting, for at han kunde blive en barmhjertig og trofast Ypperstepræst over for Gud til at sone Folkets Synder.

1.Johannes 2:2
og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.

Links
4.Mosebog 25:12 Interlinear4.Mosebog 25:12 FlersprogedeNúmeros 25:12 SpanskNombres 25:12 Franske4 Mose 25:12 Tysk4.Mosebog 25:12 KinesiskNumbers 25:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
4.Mosebog 25
11»Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, har vendt min Vrede fra Israeliterne, idet han var nidkær iblandt dem med min Nidkærhed, saa at jeg ikke tilintetgjorde Israeliterne i min Nidkærhed. 12Derfor skal du sige: Se, jeg giver ham min Fredspagt! 13Et evigt Præstedømmes Pagt skal blive hans og efter ham hans Efterkommeres Lod, til Løn for at han var nidkær for sin Gud og skaffede Israeliterne Soning.«…
Krydshenvisninger
Salmerne 106:30
Da stod Pinehas frem og holdt Dom, og Plagen blev bragt til at standse,

Salmerne 106:31
og det regnedes ham til Retfærdighed fra Slægt til Slægt, evindelig.

Esajas 54:10
Om ogsaa Bjergene viger, om ogsaa Højene rokkes, min Kærlighed viger ej fra dig, min Fredspagt rokkes ikke, saa siger HERREN, din Forbarmer.

Ezekiel 34:25
Jeg vil slutte en Fredspagt med dem og udrydde de vilde Dyr at Landet, saa de trygt kan bo i Ørkenen og sove i Skovene.

Ezekiel 37:26
Jeg slutter en Fredspagt med dem, en evig Pagt skal det være; og jeg gør dem mangfoldige og sætter min Helligdom i deres Midte evindelig;

Malakias 2:5
Min Pagt med ham var, at jeg skulde give ham Liv og Fred, og han skulde frygte mig og bæve for mit Navn;

Malakias 2:8
Men I veg bort fra Vejen; mange har I bragt til Fald ved eders Vejledning, Levis Pagt har I ødelagt, siger Hærskarers HERRE.

4.Mosebog 25:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden