Salmenes 58
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; Forderv ikke*; av David; en gyllen sang.

2I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.

3De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv.

4Gift har de lik ormegift; de er som en døv slange, som stopper sitt øre til,

5så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge.

6Gud, slå deres tenner inn i deres munn, knus de unge løvers kinntenner, Herre!

7La dem forgå som vann som rinner bort! Legger nogen sine piler i buen, da la dem bli som uten odd!

8La dem være som en snegl, som opløses mens den går, som en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen!

9Før eders gryter kjenner tornekvistene, skal han blåse dem bort* enten de er friske eller i brand.

10Den rettferdige skal glede sig, fordi han ser hevn; han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod.

11Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 57
Top of Page
Top of Page