Matthæus 1:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig og ikke vilde beskæmme hende offentligt, besluttede han hemmeligt at skille sig fra hende.

Norsk (1930)
Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke vilde føre skam over henne, vilde skille sig fra henne i stillhet.

Svenska (1917)
Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne.

King James Bible
Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.

English Revised Version
And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.
Bibel Viden Treasury

her husband.

3.Mosebog 19:20
Naar en Mand har Samleje med en Kvinde, og det er en Trælkvinde, en anden Mands Medhustru, som ikke er løskøbt eller frigivet, saa skal Afstraffelse finde Sted; dog skal de ikke lide Døden, thi hun var ikke frigivet.

5.Mosebog 22:23,24
Naar en Mand inde i Byen træffer en Jomfru, der er trolovet med en anden, og har Samleje med hende,…

a just.

1.Mosebog 6:9
Dette er Noas Slægtebog. Noa var en retfærdig, ustraffelig Mand blandt sine samtidige; Noa vandrede med Gud.

Salmerne 112:4,5
For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig, retfærdig.…

Markus 6:20
Thi Herodes frygtede for Johannes, fordi han vidste, at han var en retfærdig og hellig Mand, og han holdt sin Haand over ham; og naar han hørte ham, var han tvivlraadig om mange Ting, og han hørte ham gerne.

Lukas 2:25
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

a public.

1.Mosebog 38:24
En tre Maaneders Tid efter meldte man Juda: »Din Sønnekone Tamar har øvet Utugt og er blevet frugtsommelig!« Da sagde Juda: »Før hende ud, for at hun kan blive brændt!«

3.Mosebog 20:10
Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen saavel som Horkvinden.

5.Mosebog 22:21-24
skal man føre hende hen foran hendes Faders Husdør, og Mændene i hendes By skal stene hende til Døde, fordi hun har begaaet en Udaad i Israel ved at bedrive Hor i sin Faders Hus. Saaledes skal du udrydde det onde af din Midte.…

Johannes 8:4,5
Og de sige til ham: »Mester! denne Kvinde er greben i Hor paa fersk Gerning.…

was.

5.Mosebog 24:1-4
Naar en Mand tager en Kvinde til Ægte, og hun ikke vinder hans Yndest, fordi han finder noget ved hende, der vækker Ubehag hos ham, og han skriver hende et Skilsmissebrev og giver hende det i Hænde og sender hende ud af sit Hjem,…

Markus 10:4
Men de sagde: »Moses tilstedte at skrive et Skilsmissebrev og skille sig fra hende.«

Links
Matthæus 1:19 InterlinearMatthæus 1:19 FlersprogedeMateo 1:19 SpanskMatthieu 1:19 FranskeMatthaeus 1:19 TyskMatthæus 1:19 KinesiskMatthew 1:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 1
18Men med Jesu Kristi Fødsel gik det saaledes til. Da Maria, hans Moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Helligaand. 19Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig og ikke vilde beskæmme hende offentligt, besluttede han hemmeligt at skille sig fra hende. 20Men idet han tænkte derpaa, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 22:20
Men hvis Beskyldningen er sand, hvis den unge Kvindes Jomfrutegn ikke findes,

5.Mosebog 22:23
Naar en Mand inde i Byen træffer en Jomfru, der er trolovet med en anden, og har Samleje med hende,

5.Mosebog 24:1
Naar en Mand tager en Kvinde til Ægte, og hun ikke vinder hans Yndest, fordi han finder noget ved hende, der vækker Ubehag hos ham, og han skriver hende et Skilsmissebrev og giver hende det i Hænde og sender hende ud af sit Hjem,

Johannes 8:4
Og de sige til ham: »Mester! denne Kvinde er greben i Hor paa fersk Gerning.

Johannes 8:5
Men Moses bød os i Loven, at saadanne skulle stenes; hvad siger nu du?«

Apostlenes G. 27:39
Men da det blev Dag, kendte de ikke Landet; men de bemærkede en Vig med en Forstrand, som de besluttede, om muligt, at sætte Skibet ind paa.

2.Korinther 1:15
Og i Tillid hertil havde jeg i Sinde at komme først til eder, for at I skulde faa Naade to Gange,

Matthæus 1:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden