3.Mosebog 23:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer til det Land, jeg vil give eder, og høster dets Høst, skal I bringe Præsten Førstegrødeneget af eders Høst.

Norsk (1930)
Tal til Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i det land som jeg vil gi eder, og I høster dets grøde, da skal I komme til presten med det første kornbånd av eders høst.

Svenska (1917)
Tala till Israels barn och säg till dem: När I kommen in i det land som jag vill giva eder, och I inbärgen dess skörd, då skolen I bära till prästen den kärve som är förstlingen av eder skörd.

King James Bible
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:

English Revised Version
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring the sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:
Bibel Viden Treasury

When

3.Mosebog 14:34
Naar I kommer til Kana'ans Land, som jeg vil give eder i Eje, og jeg lader Spedalskhed komme frem paa et Hus i eders Ejendomsland,

and shall

3.Mosebog 2:12-16
Kun som Offergave af Førstegrøde maa I frembære disse Ting for HERREN, men de maa ikke komme paa Alteret til en liflig Duft.…

2.Mosebog 22:29
Din Lades Overflod og din Vinperses Saft maa du ikke holde tilbage. Den førstefødte af dine Sønner skal du give mig.

2.Mosebog 23:16,19
Fremdeles skal du fejre Højtiden for Høsten, Førstegrøden af dit Arbejde, af hvad du saar i din Mark, og Højtiden for Frugthøsten ved Aarets Udgang, naar du har bjærget Udbyttet af dit Arbejde hjem fra Marken.…

2.Mosebog 34:22,26
Du skal fejre Ugehøjtid med Førstegrøden af Hvedehøsten og Frugthøsthøjtid ved Jævndøgnstide.…

4.Mosebog 15:2,18-21
Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer til det Land, jeg vil give eder at bo i,…

4.Mosebog 28:26
Paa Førstegrødens Dag, naar I bringer HERREN Afgrødeoffer af den ny Afgrøde paa eders Ugefest, skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde maa I udføre.

5.Mosebog 16:9
Syv Uger skal du tælle frem; den Dag du sætter Seglen til Kornet, skal du begynde at tælle.

Josva 3:15
og da de, som bar Arken, kom til Jordan, og Præsterne, som bar Arken, rørte ved Vandkanten med deres Fødder — Jordan gik overalt over sine Bredder i hele Høsttiden —

sheaf.

Ordsprogene 3:9,10
Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;…

Ezekiel 44:30
Det bedste af al Førstegrøde af enhver Art, alle Offerydelser af enhver Art, alt, hvad I maatte yde, skal tilfalde Præsterne, og Førstegrøden af eders Grovmel skal I give Præsten for at nedkalde Velsignelse over eders Huse.

Romerne 11:16
Men dersom Førstegrøden er hellig, da er Dejgen det ogsaa; og dersom Roden er hellig, da ere Grenene det ogsaa.

1.Korinther 15:20-23
Men nu er Kristus oprejst fra de døde, som Førstegrøde af de hensovede.…

Jakob 1:18
Efter sin Villie fødte han os ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en Førstegrøde af hans Skabninger.

Aabenbaring 14:4
Dette er dem, som ikke have besmittet sig med Kvinder, thi de ere jomfruelige; dette er dem, som følge Lammet, hvor det gaar. Disse ere løskøbte fra Menneskene, en Førstegrøde før Gud og Lammet,

Links
3.Mosebog 23:10 Interlinear3.Mosebog 23:10 FlersprogedeLevítico 23:10 SpanskLévitique 23:10 Franske3 Mose 23:10 Tysk3.Mosebog 23:10 KinesiskLeviticus 23:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
3.Mosebog 23
9HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 10Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer til det Land, jeg vil give eder, og høster dets Høst, skal I bringe Præsten Førstegrødeneget af eders Høst. 11Han skal udføre Svingningen med Neget for HERRENS Aasyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Præsten udføre Svingningen dermed.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 23:16
Fremdeles skal du fejre Højtiden for Høsten, Førstegrøden af dit Arbejde, af hvad du saar i din Mark, og Højtiden for Frugthøsten ved Aarets Udgang, naar du har bjærget Udbyttet af dit Arbejde hjem fra Marken.

2.Mosebog 23:19
Du skal bringe det første, Førstegrøden af din Jord, til HERREN din Guds Hus. Du maa ikke koge et Kid i dets Moders Mælk.

2.Mosebog 34:26
Det bedste af din Jords Førstegrøde skal du bringe til HERREN din Guds Hus. Du maa ikke koge et Hid i dets Moders Mælk!«

3.Mosebog 2:12
Kun som Offergave af Førstegrøde maa I frembære disse Ting for HERREN, men de maa ikke komme paa Alteret til en liflig Duft.

3.Mosebog 23:9
HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:

3.Mosebog 23:11
Han skal udføre Svingningen med Neget for HERRENS Aasyn for at vinde eder Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal Præsten udføre Svingningen dermed.

4.Mosebog 15:2
Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer til det Land, jeg vil give eder at bo i,

Ruth 1:22
Saaledes vendte No'omi tilbage fra Moabiternes Land tillige med sin Sønnekone, Moabiterinden Rut, og de kom til Betlehem først paa Byghøsten.

3.Mosebog 23:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden