5.Mosebog 11:29
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og naar HERREN din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, saa skal du lægge Velsignelsen paa Garizims Bjerg og Forbandelsen paa Ebals Bjerg.

Norsk (1930)
Og når Herren din Gud fører dig inn i det land du nu drar inn i og skal ta i eie, da skal du lyse velsignelsen på fjellet Garisim og forbannelsen på fjellet Ebal.

Svenska (1917)
Och när HERREN, din Gud, har låtit dig komma in i det land dit du nu går, för att taga det i besittning, skall du låta berget Gerissim bliva platsen för välsignelsen och berget Ebal platsen för förbannelsen.

King James Bible
And it shall come to pass, when the LORD thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal.

English Revised Version
And it shall come to pass, when the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, that thou shalt set the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal.
Bibel Viden Treasury

put the blessing

5.Mosebog 27:12-26
»Naar I er kommet over Jordan, skal den ene Del af eder tage Plads paa Garizims Bjerg for at velsigne Folket, nemlig Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin;…

Josva 8:30-35
Da byggede Josua HERREN, Israels Gud, et Alter paa Ebals Bjerg,…

200 paces in width. Both mountains are much alike in height, length, and figure; being about a league in length, in the form of a semicircle, and so steep, on the side of Shechem, that there is scarcely any shelving: their altitude appeared to Mr. Buckingham nearly equal, not exceeding

700 or

800 feet from the level of the valley, which is itself elevated. But though they resemble each other in these particulars, yet in another they are very dissimilar; for, says Maundree, `though neither of the mountains has much to boast of as to its pleasantness, yet, as one passed between them, Gerizim seems to discover a somewhat more verdant, fruitful aspect then Ebal: the reason of which may be, because fronting towards the north, it is sheltered from the heat of the sun by its own shade; whereas Ebal, looking southward, and receiving the sun that comes directly upon it, must by consequence be rendered more scorched and unfruitful.'

Amalek, in the tribe of Ephraim.

Dommer 12:15
Saa døde Abdon, Hillels Søn, fra Pir'aton og blev jordet i Pir'aton i Efraims Land paa Amalekiterbjerget.

Calvary, near Jerusalem.

Lukas 23:33
Og da de vare komne til det Sted, som kaldes »Hovedskal«, korsfæstede de ham der, og Misdæderne, den ene ved hans højre, og den anden ved hans venstre Side.

Carmel, near the Mediterranean.

Josva 19:26
Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpaa berører Grænsen Karmel mod Vest og Sjihor-Libnat,

Ebal, near to Gerizim.

Josva 8:30
Da byggede Josua HERREN, Israels Gud, et Alter paa Ebals Bjerg,

En-gedi, near the Dead Sea.

Josva 15:62
Nibsjan, Ir-Mela og En-Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.

Gaash, in the tribe of Ephraim.

Josva 24:30
Og de jordede ham paa hans Arvelod i Timnat-Sera i Efraims Bjerge norden for Bjerget Ga'asj.

Gilboa, south of the valley of Israel.

2.Samuel 1:21
Gilboas Bjerge! Ej falde Dug og Regn paa eder, I Dødens Vange! Thi Heltenes Skjolde vanæredes der; Sauls Skjold er ej salvet med Olie.

Gilead, beyond Jordan.

1.Mosebog 31:21-25
og han flygtede med alt, hvad han ejede; han brød op og satte over Floden og vandrede ad Gileads Bjerge til.…

Gerizim, on which afterwards stood a temple of the Samaritans. Ju

1.Mosebog 9:7
Men I skal blive frugtbare og mangfoldige! Opfyld Jorden og gør eder til Herre over den!«

Hermon, beyond Jordan.

Josva 11:3
til Kana'anæerne i Øst og Vest, Amoriterne, Hivviterne, Perizziterne og Jebusiterne i Bjergene og Hetiterne ved Foden af Hermon i Mizpas Land;

Hor, in Idumeae.

4.Mosebog 20:22
Derpaa brød Israeliterne, hele Menigheden, op fra Kadesj og kom til Bjerget Hor.

Horeb, in Arabia Petraea, near to Sinai.

5.Mosebog 1:2
elleve Dagsrejser fra Horeb, regnet over Se'irs Bjerge til Kadesj-Barnea.

Lebanon, separates Syria from Palestine.

5.Mosebog 3:25
Lad mig da faa Lov at drage over og se det herlige Land hinsides Jordan, det herlige Bjergland og Libanon!«

Moriah, where the temple was built.

2.Krønikebog 3:1
Derpaa tog Salomo fat paa at bygge HERRENS Hus i Jerusalem paa Morija Bjerg, hvor HERREN havde ladet sig til Syne for hans Fader David, paa det Sted, David havde beredt, paa Jebusiten Ornans Tærskeplads.

Nebo, part of the mountains of Abarim.

4.Mosebog 32:3
»Atarot, Dibon, Ja'zer, Nimra, Hesjbon, El'ale, Sebam, Nebo og Beon,

Olives, east of Jerusalem, divided only by brook Kidron.

1.Kongebog 11:1,7
Kong Salomo elskede foruden Faraos Datter mange fremmede Kvinder, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, zidoniske og hetitiske Kvinder,…

2.Kongebog 23:13
Og Offerhøjene østen for Jerusalem paa Sydsiden af Fordærvelsens Bjerg, som Kong Salomo af Israel havde bygget for Astarte; Zidoniernes væmmelige Gud, Kemosj, Moabiternes væmmelige Gud, og Milkom, Ammoniternes vederstyggelige Gud, vanhelligede Kongen.

Apostlenes G. 1:12
Da vendte de tilbage til Jerusalem fra det Bjerg, som kaldes Oliebjerget og er nær ved Jerusalem, en Sabbatsvej derfra.

Paran, in Arabia Petraea.

1.Mosebog 14:6
og Horiterne i Se'irs Bjerge hen ad El-Paran til ved Ørkenens Rand;

5.Mosebog 1:1
Dette er de Ord, Moses talte til hele Israel hinsides Jordan i Ørkenen, i Arabalavningen, lige over for Suf, mellem Paran og Tofel, Laban, Hazerot og Di-Zahab,

Pisgah, beyond Jordan.

4.Mosebog 21:20
fra Bamot til Dalen paa Moabs Højslette, til Pisgas Top, som rager op over Ørkenen.

5.Mosebog 34:1
Derpaa steg Moses fra Moabs Sletter op paa Nebobjerget, til Toppen af Pisga, lige over for Jeriko; og HERREN lod ham skue ud over hele Landet: Gilead lige til Dan,

Seir, in Idumae.

1.Mosebog 14:6
og Horiterne i Se'irs Bjerge hen ad El-Paran til ved Ørkenens Rand;

Sinai, in Arabia Petraea.

2.Mosebog 19:2
De brød op fra Refidim og kom til Sinaj Ørken og slog Lejr i Ørkenen. Der slog Israel Lejr lige over for Bjerget,

5.Mosebog 33:2
Han sagde: HERREN kom fra Sinaj, fra Se'ir fremstraaled han for dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat-Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde.

Sion, near to mount Moriah.

2.Samuel 5:7
Men David indtog Klippeborgen Zion, det er Davidsbyen.

Tabor, in the Lower Galilee Ju

2.Samuel 4:6
og da Dørvogtersken, som var ved at rense Hvede, var faldet i Søvn, slap Rekab og hans Broder Ba'ana forbi

Links
5.Mosebog 11:29 Interlinear5.Mosebog 11:29 FlersprogedeDeuteronomio 11:29 SpanskDeutéronome 11:29 Franske5 Mose 11:29 Tysk5.Mosebog 11:29 KinesiskDeuteronomy 11:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5.Mosebog 11
28og Forbandelsen, hvis I ikke lyder HERREN eders Guds Bud, men viger bort fra den Vej, jeg i Dag foreskriver eder, for at holde eder til andre Guder, I ikke før kendte til. 29Og naar HERREN din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, saa skal du lægge Velsignelsen paa Garizims Bjerg og Forbandelsen paa Ebals Bjerg. 30De ligger jo hinsides Jordan, bag ved den, mod Vest, i de Kana'anæeres Land, der bor i Arabalavningen, lige over for Gilgal ved Sandsigerens Træ.…
Krydshenvisninger
Johannes 4:20
Vore Fædre have tilbedt paa dette Bjerg, og I sige, at i Jerusalem er Stedet, hvor man bør tilbede.«

5.Mosebog 27:4
Og naar I er kommet over Jordan, skal I oprejse disse Sten, om hvilke jeg i Dag giver eder Paalæg, paa Ebals Bjerg og kalke dem over.

5.Mosebog 27:12
»Naar I er kommet over Jordan, skal den ene Del af eder tage Plads paa Garizims Bjerg for at velsigne Folket, nemlig Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin;

Josva 8:33
idet hele Israel og dets Ældste, Tilsynsmænd og Dommere stod paa begge Sider af Arken lige over for Levitpræsterne, som bar HERRENS Pagts Ark, de fremmede saavel som de indfødte, den ene Halvdel hen imod Garizims Bjerg, den anden Halvdel hen imod Ebals Bjerg, saaledes som HERRENS Tjener Moses forhen havde paabudt at velsigne Israels Folk.

Dommer 9:7
Da Jotam fik Efterretning herom, gik han hen og stillede sig paa Toppen af Garizims Bjerg og raabte med høj Røst til dem: »Hør mig, Sikems Borgere, saa skal Gud høre eder!

5.Mosebog 11:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden