Salmerne 97
Dansk (1917 / 1931)
1HERREN har vist, han er Konge! Jorden juble, lad glædes de mange Strande!

2Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;

3Ild farer frem foran ham og luer iblandt hans Fjender.

4Hans Lyn lyste op paa Jorderig, Jorden saa det og skjalv;

5Bjergene smelted som Voks for HERREN, for hele Jordens Herre;

6Himlen forkyndte hans Retfærd, alle Folkeslag skued hans Herlighed.

7Til Skamme blev alle, som dyrkede Billeder, de, som var stolte af deres Afguder; alle Guder bøjed sig for ham.

8Zion hørte det og glædede sig, og Judas Døtre jublede over dine Domme, HERRE!

9Thi du, o HERRE, er den Højeste over al Jorden, højt ophøjet over alle Guder!

10I, som elsker HERREN, had det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Haand;

11over de retfærdige oprinder Lys og Glæde over de oprigtige af Hjertet.

12I retfærdige, glæd jer i HERREN, lovsyng hans hellige Navn!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 96
Top of Page
Top of Page