2.Mosebog 37
Dansk (1917 / 1931)
1Derpaa lavede Bezal'el Arken af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj, 2og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den. 3Derefter støbte han fire Guldringe til den og satte dem paa dens fire Fødder, to Ringe paa hver Side af den. 4Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld; 5saa stak han Stængerne gennem Ringene paa Arkens Sider, for at den kunde bæres med dem. 6Derpaa lavede han Sonedækket af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt, 7og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket, 8den ene Kerub ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; han lavede Keruberne saaledes, at de var i eet med Sonedækket ved begge Ender. 9Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, saaledes at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket vendte Kerubernes Ansigter.

10Derpaa lavede han Bordet af Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt, 11og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det. 12Og han satte en Liste af en Haands Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen. 13Og han støbte fire Guldringe og satte dem paa de fire Hjørner ved dets fire Ben. 14Lige ved Listen sad Ringene til at stikke Bærestængerne i, saa at man kunde bære Bordet. 15Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres. 16Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skaalene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.

17Derpaa lavede han Lysestagen af purt Guld, i drevet Arbejde lavede han Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, saaledes at dens Blomster med Bægere og Kroner var i eet med den; 18seks Arme udgik fra Lysestagens Sider, tre fra den ene og tre fra den anden Side. 19Paa hver af Armene, der udgik fra Lysestagen, var der tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, 20men paa selve Stagen var der fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, 21et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgik fra den. 22Bægrene og Armene var i eet med den, saa at det hele udgjorde eet drevet Arbejde af purt Guld. 23Derpaa lavede han de syv Lamper til den, Lampesaksene og Bakkerne af purt Guld. 24En Talent purt Guld brugte han til den og til alt dens Tilbehør.

25Derpaa lavede han Røgelsealteret af Akacietræ, en Alen langt og en Alen bredt, i Firkant, og to Alen højt, og dets Horn var i eet med det. 26Og han overtrak det med purt Guld, baade Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om; 27og han satte to Guldringe under Kransen paa begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem; 28Bærestængerne lavede han af Akacietræ og overtrak dem med Guld. 29Han tilberedte ogsaa den hellige Salveolie og den rene, vellugtende Røgelse, som Salveblanderne laver den.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Exodus 36
Top of Page
Top of Page