2.Mosebog 36
Dansk (1917 / 1931)
1Derfor skal Bezal'el og Oholiab og alle andre kunstforstandige Mænd, hvem HERREN har givet Kunstsnilde og Kløgt, saa de forstaar sig paa Arbejdet, udføre alt Arbejdet ved Helligdommens Opførelse i Overensstemmelse med alt, hvad HERREN har paabudt.

2Derpaa tilkaldte Moses Bezal'el og Oholiab og alle de kunstforstandige Mænd, hvem HERREN havde givet Kunstsnilde, alle dem, som i deres Hjerte følte sig tilskyndet til at give sig i Lag med Udførelsen af Arbejdet. 3Og de modtog af Moses hele den Offerydelse, Israeliterne var kommet med til Arbejdet med Helligdommens Opførelse, for at det kunde blive udført. Men de blev ved at komme med frivillige Gaver til ham, Morgen efter Morgen. 4Da kom alle de kunstforstandige Mænd, der udførte alt Arbejdet ved Helligdommen, hver fra den Del af Arbejdet, han var beskæftiget med, 5og sagde til Moses: »Folket kommer med mere, end der kræves til Udførelsen af det Arbejde, HERREN har paabudt!« 6Da bød Moses, at følgende Kundgørelse skulde udraabes i Lejren: »Hverken Mænd eller Kvinder skal yde mere som Offergave til Helligdommen!« Saa hørte Folket op med at komme med Gaver. 7Og det, der var ydet, var dem nok til at udføre hele Arbejdet, ja mer end nok.

8Saa lavede alle de kunstforstandige Mænd blandt dem, der deltog i Arbejdet, Boligen, ti Tæpper af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn; han lavede dem med Keruber paa i Kunstvævning, 9hvert Tæppe otte og tyve Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne havde samme Maal. 10Han syede Tæpperne sammen, fem og fem. 11I Kanten af det ene Tæppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, satte han Løkker af violet Purpurgarn, og ligeledes satte han Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det andet sammensyede Stykke; 12han satte halvtredsindstyve Løkker paa det ene Tæppe og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke, Løkke lige over for Løkke. 13Derpaa lavede han halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tæpperne med hinanden, saa at Boligen udgjorde et Hele.

14Fremdeles lavede han Tæpper af Gedehaar til et Teltdække uden om Boligen, og her lavede han elleve Tæpper, 15hvert Tæppe tredive Alen langt og fire Alen bredt; alle Tæpperne havde samme Maal. 16De fem af Tæpperne syede han sammen for sig og de seks for sig, 17og han satte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke. 18Og han lavede halvtredsindstyve Kobberkroge til at sammenføje Teltdækket med, saa det udgjorde et Hele.

19Fremdeles lavede han over Teltdækket et Dække af rødfarvede Væderskind og derover endnu et Dække af Tahasjskind.

20Derpaa lavede han Brædderne til Boligen af Akacietræ til at staa op, 21hvert Bræt ti Alen højt og halvanden Alen bredt, 22og paa hvert Bræt to indbyrdes forbundne Tapper; saaledes indrettede han det ved alle Boligens Brædder. 23Af Brædderne, som han lavede til Boligen, var tyve til Sydsiden, 24og til de tyve Brædder lavede han fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper paa hvert Bræt. 25Andre tyve Brædder lavede han til Boligens anden Side, som vendte mod Nord, 26med fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til hvert Bræt. 27Og til Bagsiden, som vendte mod Vest, lavede han seks Brædder. 28Til Boligens Baghjørner lavede han to Brædder, 29der bestod af to Stykker forneden og ligeledes af to Stykker foroven, indtil den første Ring; saaledes indrettede han dem begge for at danne de to Hjørner. 30Altsaa blev der til Bagsiden otte Brædder med tilhørende seksten Fodstykker af Sølv, to til hvert Bræt.

31Derpaa lavede han Tværstænger af Akacietræ, fem til de Brædder, der dannede Boligens ene Side, 32fem til de Brædder, der dannede Boligens anden Side, og fem til de Brædder, der dannede Boligens Bagside mod Vest; 33den mellemste Tværstang lavede han saaledes, at den midt paa Brædderne naaede fra den ene Ende af Væggen til den anden. 34Brædderne overtrak han med Guld, og deres Ringe, som Tværstængerne skulde stikkes i, lavede han af Guld, og Tværstængerne overtrak han med Guld.

35Derpaa lavede han Forhænget af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, han lavede det i Kunstvævning med Keruber paa, 36og han lavede dertil fire Piller af Akacietræ, som han overtrak med Guld, og Knagerne derpaa lavede han af Guld, og han støbte fire Fodstykker af Sølv til dem.

37Derpaa lavede han et Forhæng til Teltets Indgang af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus i broget Vævning 38og dertil fem Piller med Knager, hvis Hoveder og Baand han overtrak med Guld, og fem Fodstykker af Kobber.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Exodus 35
Top of Page
Top of Page