Matthæus 8:4
Og Jesus siger til ham: »Se til, at du ikke siger det til nogen; men gaa hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer den Gave, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem.«
Krydshenvisninger
3.Mosebog 13:49
og det angrebne Sted paa Klædningen, Læderet, det vævede eller knyttede Stof eller Lædertingene viser sig at være grønligt eller rødligt, saa er det Spedalskhed og skal synes af Præsten.

3.Mosebog 14:2
Dette er Loven om, hvorledes man skal forholde sig med Renselsen af en spedalsk: Han skal fremstilles for Præsten,

Matthæus 9:30
Og deres Øjne bleve aabnede. Og Jesus bød dem strengt og sagde: »Ser til, lad ingen faa det at vide.«

Matthæus 12:16
Og han bød dem strengt, at de ikke maatte gøre ham kendt;

Matthæus 16:20
Da bød han sine Disciple, at de maatte ikke sige til nogen at han var Kristus.

Matthæus 17:9
Og da de gik ned fra Bjerget, bød Jesus dem og sagde: »Taler ikke til nogen om dette Syn, førend Menneskesønnen er oprejst fra de døde.«

Markus 1:44
og sagde til ham: »Se til, at du ikke siger noget til nogen herom; men gaa hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer for din Renselse det, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem!«

Markus 3:12
Og han truede dem meget, at de ikke maatte gøre ham kendt.

Markus 5:43
Og han bød dem meget, at ingen maatte faa dette at vide; og han sagde, at de skulde give hende noget at spise.

Markus 7:36
Og han bød dem, at de ikke maatte sige det til nogen; men jo mere han bød dem, desto mere kundgjorde de det.

Markus 8:30
Og han bød dem strengt, at de ikke maatte sige nogen dette om ham.

Markus 9:9
Og da de gik ned fra Bjerget, bød han dem, at de ikke maatte fortælle nogen, hvad de havde set, førend Menneskesønnen var opstanden fra de døde.

Lukas 4:41
Ogsaa onde Aander fore ud al mange, raabte og sagde: »Du er Guds Søn;« og han truede dem og tillod dem ikke at tale, fordi de vidste, at han var Kristus.

Lukas 5:14
Og han bød ham, at han skulde ikke sige det til nogen, men »gaa bort, og fremstil dig for Præsten, og offer for din Renselse, saaledes som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem!«

Lukas 8:56
Og hendes Forældre bleve forfærdede; men han bød dem, at de ikke maatte sige nogen det, som var sket.

Lukas 9:21
Men han bød dem strengt ikke at sige dette til nogen,

Lukas 17:14
Og da han saa dem, sagde han til dem: »Gaar hen og fremstiller eder for Præsterne!« Og det skete, medens de gik bort, bleve de rensede.

Links
Matthæus 8:4 InterlinearMatthæus 8:4 FlersprogedeMateo 8:4 SpanskMatthieu 8:4 FranskeMatthaeus 8:4 TyskMatthæus 8:4 KinesiskMatthew 8:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 8:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden