Matthæus 20:19
og overgive ham til Hedningerne til at spottes og hudstryges og korsfæstes; og paa den tredje Dag skal han opstaa.«
Krydshenvisninger
Job 30:8
en dum og navnløs Æt, de joges med Hug af Lande.

Matthæus 16:21
Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gaa til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.

Matthæus 17:23
og de skulle slaa ham ihjel, og paa den tredje Dag skal han oprejses.« Og de bleve saare bedrøvede.

Matthæus 27:2
Og de bandt ham og førte ham bort og overgave ham til Landshøvdingen Pontius Pilatus.

Matthæus 27:26
Da løslod han dem Barabbas; men Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.

Matthæus 27:63
og sagde: »Herre! vi ere komne i Hu, at denne Forfører sagde, medens han endnu levede: Tre Dage efter bliver jeg oprejst.

Markus 15:15
Og da Pilatus vilde gøre Mængden tilpas, løslod han dem Barabbas; og Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.

Lukas 18:32
Thi han skal overgives til Hedningerne og spottes, forhaanes og bespyttes,

Johannes 18:32
for at Jesu Ord skulde opfyldes, det, som han sagde, da han gav til Kende, hvilken Død han skulde dø.

Apostlenes G. 2:23
ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet.

Apostlenes G. 3:13
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Tjener Jesus, hvem I prisgave og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades.

Apostlenes G. 4:27
Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, baade Herodes og Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer

Apostlenes G. 21:11
Og han kom til os og tog Paulus's Bælte og bandt sine egne Fødder og Hænder og sagde: »Dette siger den Helligaand: Den Mand, hvem dette Bælte tilhører, skulle Jøderne binde saaledes i Jerusalem og overgive i Hedningers Hænder.«

Links
Matthæus 20:19 InterlinearMatthæus 20:19 FlersprogedeMateo 20:19 SpanskMatthieu 20:19 FranskeMatthaeus 20:19 TyskMatthæus 20:19 KinesiskMatthew 20:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 20:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden