Matthæus 19:26
Men Jesus saa paa dem og sagde: »For Mennesker er dette umuligt, men for Gud ere alle Ting mulige.«
Krydshenvisninger
1.Mosebog 18:14
Skulde noget være umuligt for Herren? Næste Aar ved denne Tid kommer jeg til dig igen, og saa har Sara en Søn!«

1.Samuel 14:6
Jonatan sagde da til Vaabendrageren: »Kom, lad os gaa over til disse uomskaarnes Forpost; maaske vil HERREN staa os bi, thi intet hindrer HERREN i at give Sejr, enten der er mange eller faa!«

Job 42:2
Jeg ved, at du magter alt, for dig er intet umuligt!

Jeremias 32:17
Ak, Herre, HERRE, du har jo skabt Himmelen og Jorden ved din vældige Styrke og din udstrakte Arm, intet er dig for underfuldt,

Jeremias 32:27
Se, jeg er HERREN, alt Køds Gud; skulde noget være mig for underfuldt?

Zakarias 8:6
Saa siger Hærskarers HERRE: Fordi det i disse Dage synes det tiloversblevne af dette Folk umuligt, skulde det saa ogsaa synes mig umuligt, lyder det fra Hærskarers HERRE.

Matthæus 19:25
Men da Disciplene hørte dette, forfærdedes de saare og sagde: »Hvem kan da blive frelst?«

Matthæus 19:27
Da svarede Peter og sagde til ham: »Se, vi have forladt alle Ting og fulgt dig; hvad skulle da vi have?«

Markus 10:27
Jesus saa paa dem og siger: »For Mennesker er det umuligt, men ikke for Gud; thi alle Ting ere mulige for Gud.«

Lukas 1:37
Thi intet vil være umuligt for Gud.«

Lukas 18:27
Men han sagde: »Hvad der er umuligt for Mennesker, det er muligt for Gud.«

Hebræerne 6:6
da de igen korsfæste sig Guds Søn og stille ham til Spot.

Links
Matthæus 19:26 InterlinearMatthæus 19:26 FlersprogedeMateo 19:26 SpanskMatthieu 19:26 FranskeMatthaeus 19:26 TyskMatthæus 19:26 KinesiskMatthew 19:26 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 19:25
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden