2.Mosebog 22:23
hvis I mishandler dem, og de raaber om Hjælp til mig, vil jeg visselig høre paa deres Klageraab,
Krydshenvisninger
Lukas 18:7
Skulde da Gud ikke skaffe sine udvalgte Ret, de, som raabe til ham Dag og Nat? og er han ikke langmodig, naar det gælder dem?

Jakob 5:4
Se, den Løn skriger, som I have forholdt Arbejderne, der høstede eders Marker, og Høstfolkenes Raab ere komne ind for den Herre Zebaoths Øren.

2.Mosebog 22:27
thi den er det eneste, han har at dække sig med, det er den, han hyller sit Legeme i; hvad skulde han ellers ligge med? Og naar han raaber til mig, vil jeg høre ham, thi jeg er barmhjertig.

5.Mosebog 10:18
som skaffer den faderløse og Enken Ret og elsker den fremmede og giver ham Brød og klæder.

5.Mosebog 15:9
Vogt dig for, at ikke saadan nedrig Tanke kommer op i dig: »Der er ikke længe til det syvende Aar, Friaaret!« saa du ser med onde Øjne paa din fattige Broder og ikke giver ham noget; thi da vil han raabe til HERREN over dig, og du vil paadrage dig Synd.

5.Mosebog 24:15
Dag for Dag skal du give ham hans Løn, saa at Solen ikke gaar ned derover, thi han er nødlidende og venter med Længsel derpaa. Ellers raaber han til HERREN over dig, og du paadrager dig Skyld.

Job 34:28
saa de voldte, at ringe raabte til ham, og han maatte høre de armes Skrig.

Job 35:9
Man skriger over den megen Vold, raaber om Hjælp mod de mægtiges Arm,

Salmerne 10:14
Du skuer dog Møje og Kvide, ser det og tager det i din Haand; Staklen tyr hen til dig, du er den faderløses Hjælper.

Salmerne 10:17
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til

Salmerne 18:6
i min Vaande paakaldte jeg HERREN og raabte til min Gud. Han hørte min Røst fra sin Helligdom, mit Raab fandt ind til hans Ører!

Salmerne 68:5
faderløses Fader, Enkers Værge, Gud i hans hellige Bolig,

Links
2.Mosebog 22:23 Interlinear2.Mosebog 22:23 FlersprogedeÉxodo 22:23 SpanskExode 22:23 Franske2 Mose 22:23 Tysk2.Mosebog 22:23 KinesiskExodus 22:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Mosebog 22:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden