3.Johannes 1:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting maa gaa dig vel, og du maa være karsk, ligesom det gaar din Sjæl vel.

Norsk (1930)
Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Svenska (1917)
Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.

King James Bible
Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.

English Revised Version
Beloved, I pray that in all things thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
Bibel Viden Treasury

wish.

Jakob 5:12
Men for alting, mine Brødre! sværger ikke, hverken ved Himmelen eller ved Jorden eller nogen anden Ed; men eders Ja være Ja, og Nej være Nej, for at I ikke skulle falde under Dom.

1.Peter 4:8
Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi »Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder«.

that.

Salmerne 20:1-5
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Paa Trængselens Dag bønhøre HERREN dig, værne dig Jakobs Guds Navn!…

Filipperne 2:4,27
og ikke se hver paa sit, men enhver ogsaa paa andres.…

even.

3.Johannes 1:3-6
Thi jeg blev meget glad, da der kom Brødre og vidnede om Sandheden i dig, hvorledes du vandrer i Sandheden.…

Kolossenserne 1:4-6
da vi have hørt om eders Tro paa Kristus Jesus og den Kærlighed, som I have til alle de hellige…

1.Thessaloniker 1:3-10
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,…

1.Thessaloniker 2:13,14,19,20
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.…

1.Thessaloniker 3:6-9
Men nu, da Timotheus er kommen til os fra eder og har bragt os godt Budskab om eders Tro og Kærlighed og om, at I altid have os i god Ihukommelse, idet I længes efter at se os, ligesom vi efter eder:…

2.Thessaloniker 1:3
Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre! som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmaade, og den indbyrdes Kærlighed forøges hos hver enkelt af eder alle,

2.Thessaloniker 2:13
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,

Filemon 1:5-7
efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro, som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,…

2.Peter 1:3-9
Saasom hans guddommelige Magt har skænket os alt, hvad der hører til Liv og Gudfrygtighed ved Erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin Herlighed og Kraft,…

2.Peter 3:18
men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! Ham tilhører Herligheden baade nu og indtil Evighedens Dag!

Aabenbaring 2:9
Jeg kender din Trængsel og din Fattigdom (dog, du er rig), og Bespottelsen fra dem, som kalde sig selv Jøder og ikke ere det, men ere Satans Synagoge.

Links
3.Johannes 1:2 Interlinear3.Johannes 1:2 Flersprogede3 Juan 1:2 Spansk3 Jean 1:2 Franske3 Johannes 1:2 Tysk3.Johannes 1:2 Kinesisk3 John 1:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
3.Johannes 1
1Den Ældste til Kajus, den elskede, hvem jeg elsker i Sandhed. 2Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting maa gaa dig vel, og du maa være karsk, ligesom det gaar din Sjæl vel. 3Thi jeg blev meget glad, da der kom Brødre og vidnede om Sandheden i dig, hvorledes du vandrer i Sandheden.…
Krydshenvisninger
Matthæus 9:12
Men da Jesus hørte det, sagde han: »De raske trænge ikke til Læge, men de syge.

3.Johannes 1:1
Den Ældste til Kajus, den elskede, hvem jeg elsker i Sandhed.

3.Johannes 1:3
Thi jeg blev meget glad, da der kom Brødre og vidnede om Sandheden i dig, hvorledes du vandrer i Sandheden.

3.Johannes 1:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden