Salmerne 55:22
Kast din Byrde paa HERREN, saa sørger han for dig, den retfærdige lader han ikke i Evighed rokkes.
Bibel Viden Treasury

Cast

Salmerne 27:14
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Salmerne 37:5
Vælt din Vej paa HERREN, stol paa ham, saa griber han ind

Salmerne 42:10,11
Det er, som knustes mine Ben, naar Fjenderne haaner mig, naar de stadig spørger mig: »Hvor er din Gud?«…

Salmerne 62:8
stol paa ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. — Sela.

Salmerne 63:8
Dig klynger min Sjæl sig til, din højre holder mig fast.

Esajas 50:10
Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden Lys; han stole paa HERRENS Navn, søge Støtte hos sin Gud!

Matthæus 6:25,31-34
Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne?…

Matthæus 11:28
Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.

Lukas 12:22
Men han sagde til sine Disciple: »Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for Livet, hvad I skulle spise; ikke heller for Legemet, hvad I skulle iføre eder.

Filipperne 4:6,7
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;…

1.Peter 5:7
Kaster al eders Sørg paa ham, thi han har Omsorg for eder.

burden, or gift

Salmerne 16:8
Jeg har altid HERREN for Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.

Salmerne 37:24
om end han snubler, falder han ikke, thi HERREN støtter hans Haand.

Salmerne 62:2,6
ja, han er min Klippe, min Frelse, mit Værn, jeg skal ikke rokkes meget.…

Salmerne 121:3
Din Fod vil han ej lade vakle, ej blunder han, som bevarer dig;

1.Samuel 2:9
Han vogter sine frommes Skridt, men gudløse omkommer i Mørket; thi ingen vinder Sejr ved egen kraft.

Johannes 10:27-30
Mine Faar høre min Røst, og jeg kender dem, og de følge mig,…

1.Peter 1:5
I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid,

Links
Salmerne 55:22 InterlinearSalmerne 55:22 FlersprogedeSalmos 55:22 SpanskPsaume 55:22 FranskePsalm 55:22 TyskSalmerne 55:22 KinesiskPsalm 55:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 55:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden